Den salige John Robinson ( -1588)

Minnedag: 1. oktober

Den salige John Robinson var en enkemann som ble presteviet i Reims i 1585. Han ble «hanged, drawn and quartered» for sitt prestedømme i Ipswich. Saligkåret 1929. Minnedag 1. oktober.

av Webmaster publisert 02.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48