Den salige Jakob Strepar (~1340-1409)

Minnedag: 1. juni

Bilde i kirken Kalwaria PacławskaDen salige Jakob Strepar (pl: Jakub Strzemię) ble født rundt 1340 i bispedømmet Kraków i Polen. Han tilhørte en polsk adelsfamilie som hadde slått seg ned i Galicja (ty: Galizien), et landskap nord for Karpatene, som i dag er delt mellom Polen og Ukraina. Han sluttet seg som svært ung til fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum – OFM) og var medlem av «Selskapet av Kristi pilegrimsbrødre i hedningland» (Societas pro Christo peregrinantium), som besto av fransiskanere og dominikanere som viet seg til misjonsarbeid i Ukraina.

Han var mellom 1385 og 1388 guardian for fransiskanernes kloster i Lvov (pl: Lwów), nå Lviv i Ukraina, hvor han spilte en fremtredende rolle i de urolige kirkelige anliggender i byen, som hadde blitt satt under interdikt. De var konflikt mellom tiggermunkene og sekulargeistligheten og mellom begge to og de ortodokse kristne. Jakob arbeidet der i over to år, og ble utnevnt til leder for den fransiskanske misjonen til det vestlige Russland (Galicja, Podolia og Volhynia) og inkvisitor i trosspørsmål i Rutenia. Jakob hadde betydelig suksess som misjonspredikant.

Den 27. juni 1391 ble han utnevnt til erkebiskop av Halicz (Halych, Galich) i Galicja (nå i Ukraina). Dette var et bispedømme hvor han allerede hadde gjort en god del arbeid som misjonær. Han ble konsekrert den 28. oktober 1392 i Tarnów. Han residerte i Lvov og satte han i gang med å konsolidere sitt arbeid, bygde kirker i de mer avsidesliggende delene av bispedømmet og hentet erfarne prester fra Polen for å ta ansvaret for dem. Han etablerte også ordenshus og åpnet hospitaler og skoler.

Han gjennomførte visitasjoner, noen ganger til fots, og bar alltid sin enkle ordensdrakt i stedet for de prangende klærne til en erkebiskop. Han fremmet hengivenhet til Det hellige sakrament og til Jomfru Maria, og det synes å ha blitt en åndelig vekkelse i bispedømmet som et resultat av hans arbeid. Han bevarte sine misjonsinstinkter og var spesielt ivrig etter alle initiativ for å omvende skismatikere og hedninger.

Han døde den 11. oktober 1409 i Lvov [kilden Butler's Lives of the Saints skriver at han døde den 1. juni 1409 – andre kilder at han døde den 20. oktober.] Mens han levde hadde han fått tittelen «Kongerikets beskytter», og etter sin død fortsatte han å bli betraktet som en spesiell skytshelgen. Etter hans død ble bispesetet flyttet fra Halicz til Lvov.

Det ble meldt om mirakler ved hans grav, og en folkelig kult utviklet seg raskt. Han ble saligkåret den 11. september 1790 ved at hans kult ble stadfestet av pave Pius VI (1775-99). Siden 1795 har hans relikvier vært i katedralen i Lvov. Hans minnedag er 1. juni, men 20. og 21. oktober nevnes også. Det ble en oppblomstring av hans kult i 1909 for å markere 500-årsjubileet for hans død.

av Webmaster publisert 19.06.2006, sist endret 21.04.2019 - 15:45