Den hellige Johannes Zhang Tianshen (1805-1862)

Minnedag: 28. september

Johannes Zhang Tianshen (1805-1862) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Johannes Zhang Tianshen [Tchang] ble født i 1805 i Jiashanlong [Kia-Cha-Long], en forstad til byen Kaiyang i provinsen Guizhou [Kouy-Tcheou] i Kina. Han var det tredje barnet i en hedensk familie som ikke var særlig velstående. Han ble hele livet i sin hjemby. Som ung mann tjente han til livets opphold ved snekkerarbeid. Når det gjaldt å behandle andre mennesker, var ærlighet alltid hans rettesnor. Han var en elskverdig person og ble godt liv. Hans første hustru døde ung etter å ha født tre barn. Han giftet seg igjen og fikk i alt femten barn, men bare to døtre vokste opp. Livets korthet og forgjengelighet fikk ham til å føre et religiøst buddhistisk liv, men han fortsatte å ta seg av familien og praktiserte sin askese i hjemmet. Der satte han opp en liten helligdom for daglig bønn.

En dag på et besøk til Kaiyang møtte han en kateket, hr. Tang, som fortalte ham om den katolske tro. Han ble dypt grepet og gikk til byen for å finne presten, fast bestemt på å konvertere til kristendommen. Da han kom hjem igjen, tok han alle gudebildene ut av huset og brente dem. Han overbeviste sin kone om kristendommens sannhet, og deretter lærte han opp sine barn i troen. Med tiden økte hans nidkjærhet i forkynnelsen av evangeliet, og mange av hans bekjente og venner aksepterte troen. Til slutt, den 18. januar 1862, tok han navnet Johannes og sammen med sin hustru ble han døpt av p. Wen Nair (den hellige p. Johannes Peter Néel).

I begynnelsen av 1862 arbeidet p. Johannes Peter Néel med grunnleggelsen av en ny kommunitet i Jiashanlong. På den tiden var det religionsfrihet, men på grunn av Hongyang-opprøret i sørvest hisset administratoren av Guizhou, general Tian Xingshu, en stor fiende av de kristne, opp hat mot katolikkene. Den lokale dommeren fulgte opp og ga ordre til at Johannes Zhang Tianshen, Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang], Johannes Chen Xianheng [Tchen] og p. Néel skulle arresteres, og de ble tatt den 17. februar. De fire ble tatt med til Kuy-tsheu og ført for underprefekten Tai-Lou-Che.

De ble behandlet som dyr og ble utsatt for all slags tortur. Dommeren kastet ikke bort noe tid, men stilte dem straks for retten. Uten noe formelt forsvar ble de anklaget for forræderi. Uten å avsverge sin tro kunne de ikke unngå dødsdom, men på dette punktet avviste de ethvert kompromiss. Den rasende dommeren dømte dem alle til døden. Dagen etter, den 18. februar 1862, ble de ført ned gaten for at folk skulle spotte dem på veien til retterstedet. Denne ydmykelsen tok de med glede, og de ba til Gud uten å miste styrke. Deretter ble de fire halshogd utenfor byen. Senere samme dag ble også Lucia Yi Zhenmei [Y] arrestert, og hun ble halshogd dagen etter.

Det fortelles at etter henrettelsen av p. Néel viste det seg en lysstråle på himmelen. Tjenestemennene og de ikke-kristne der så det og ble overrasket. Forfølgerne hang opp hodene av de fem martyrene på byporten som en advarsel til folket mot å tro på den kristne religionen. Men noen modige troende kom og hentet deres legemer, la dem i én kiste og gravla dem i den gamle graven til den avdøde biskop Pai på kirkegården ved seminaret i Liuchongguan.

Johannes ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Johannes' minnedag er ellers 18. februar.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48