Den salige John Thorne ( -1539)

Minnedag: 24. august

Den salige John Thorne var munk i Glastonbury. Han ble «hanged, drawn and quartered» for «sakrileg» - han hadde gjemt unna klosterskatter slik at ikke kong Henrik VIIIs menn skulle klare å konfiskere dem. Saligkåret 1895. Minnedag 1. desember.

av Webmaster publisert 02.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48