Translatio Benedicti (703?)

Minnedag: 11. juli

Translatio Benedicti (703?)

Den hellige Benedikt (lat: Benedictus; it: Benedetto; fr: Benoît) ble født rundt år 480 i Nórcia (i dag Nursia), en liten by nær Spoleto i provinsen Perugia i regionen Umbria i Midt-Italia. Han døde stående og i bønn, støttet av sine disipler, på skjærtorsdag, den 21. mars 547. Han ble gravlagt i samme grav som sin tvillingsøster Scholastica. Da han døde, var det fjorten benediktinske kommuniteter, mens det på 1300-tallet var blitt over 30.000.

Først synes Benedikts kult å ha vært begrenset i utstrekning, men den ble mye mer spredt under cluniacensisk innflytelse. Den franske tradisjonen hevder at noen av Benedikts relikvier ble overført den 11. juli 673 eller 703 til klosteret Fleury i det som ble hetende Saint-Benoît-sur-Loire ved Orléans. En del av relikviene skal ha blitt ført tilbake på 700-tallet av pave Zacharias (741-52).

Dette kravet ble og blir imidlertid møtt med sterk og indignert motstand fra Montecassino, som hevder at Benedikts relikvier aldri har forlatt Montecassino, og nyere arkeologiske utgravninger som ble mulige på grunn av ødeleggelsen av klosteret under Andre verdenskrig, synes å støtte moderklosteret, idet de jordiske rester av det man regner med er Benedikt og Scholastica ble gjenfunnet da.

I den gamle kalenderen var Benedikts minnedag dødsdagen 21. mars, mens 11. juli er dagen for overføringen av helgenens relikvier til Frankrike, Benedicti translatio. Ved kalenderrevisjonen i 1969 ble hans minnedag i Universalkirken også flyttet til 11. juli for at den ikke skal falle i fastetiden. Dagen er fest i Europa, som Benedikt er skytshelgen for. I Frankrike feires han også 4. desember, og i Østkirken feires han den 14. mars. Hans minnedag 21. mars er avmerket på den norske primstaven. Begge minnedagene sto i Missale Nidrosiense fra 1519.

av Webmaster publisert 25.03.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:48