Den hellige Kristina av Hamm (1400-t?)

Minnedag: 22. juni

Den hellige Kristina av Hamm var en jomfru i Hamm i Westfalen i Tyskland som i følge overleveringen skal ha mottatt Kristi sårmerker (stigmata). Dette ble attestert av tolv vitner. Hennes eksistens i Hamm er bevitnet fra 1464. Hun døde en gang på 1400-tallet, og hennes minnedag er 22. juni.

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:48