Den hellige Konstantius av Saluzzo (d. 287)

Minnedag: 8. september

Den hellige Konstantius av Saluzzo (d. 287)
Skytshelgen for Villar San Costanzo, for bispedømmet Saluzzo (med den hellige Godfred)

Den hellige Konstantius (lat: Constantius; it: Costanzo) var en helgen i Nord-Italia på slutten av 200-tallet. På et senere tidspunkt ble hans historie knyttet til legenden om Den tebanske legion under kommando av den hellige Mauritius, som led martyrdøden i forfølgelsene rundt 287 (rundt 305?) under keiser Diokletians (284-305) medregent i vest, Maximian Herculeus (286-305).

Legenden forteller at Den tebanske legion var rekruttert i Øvre Egypt (Theben) og sammensatt av bare kristne. Mauritius var anfører (primicerius) for legionen. Keiser Diokletians medregent Maximian Herculeus dro over Alpene med en hær som inkluderte denne legionen, for å slå ned et opprør i Gallia fra innbyggere som er kjent som bagaudae.

Ved Octodurum (nå Martigny/Martinach) ved elven Rhône ved Genève-sjøen (Lac Léman) fikk hele hæren ordre om før slaget å ofre til gudene på tradisjonelt romersk vis for å sikre militær suksess. Den kristne legionen nektet, og i et slags kristent mytteri trakk de seg tilbake til Agaunum i Wallis (nå Saint-Maurice-en-Valais) i Rhônedalen og slo leir der.

Som straff og avskrekking ble hver tiende mann henrettet. Det hadde ingen virkning, og på ny ble hver tiende henrettet. Da de øvrige sto like fast, ble hele legionen på 6.666 soldater drept til siste mann av keiserens hær. Dette skjedde i år 287. Blodbadet gikk inn i historien som den kristne samvittighetens triumf. På andre steder skal andre medlemmer av legionen ha blitt martyrdrept, og det utviklet seg lokale kulter.

Den hellige Konstantius, fra fasaden på Santuario di San Costanzo al Monte (1100-t)

Det regnes som historisk at Mauritius og mange andre soldater virkelig led martyrdøden i Sveits på denne tiden, men detaljene i deres legender er nok utbrodert en smule. Senere legender vil ha det til at en del soldater overlevde massakren og dro over Alpene til Italia. Der ble de værende og begynte å evangelisere blant menneskene som levde i de dalene, og deretter skal de nesten alle ha lidd martyrdøden. Det må understrekes at de i Martyrologium Romanum, den offisielle, men ufullstendige listen over hellige som er anerkjent av Den katolske kirke, ikke anerkjennes offisielt som medlemmer av Den tebanske legion, og deres biografier er en blanding av sannhet og legende.

Det heter at Konstantius var blant dem som slapp unna selve massakren i Agaunum, men at han ble tatt og drept senere. Han og flere ledsagere kom seg over til Val Maira, som i dag ligger i provinsen Cuneo i regionen Piemonte. Blant ledsagerne var Konstantin (Costantino), Dalmatius (Dalmazzo), Desiderius (Desiderio), Isidor (Isidoro), Magnus (Magno), Olympius (Olimpio), Pontius (Ponzio), Theodor (Teodoro) og Viktor (Vittore). De begynte å forkynne evangeliet i distriktet, men da brøt det ut en forfølgelse og de ble drept av hat til den kristne tro. Først var det bare Konstantius som overlevde, og han måtte gravlegge sine venner. Men så ble også han fanget, og etter å ha sittet i fangenskap en stund, ble han drept nær Villar San Costanzo. Der æres han i Santuario di San Costanzo al Monte, som skal være bygd over stedet hvor han ble henrettet.

Av den originale bygningen, som trolig stammet helt fra langobardenes tid, finnes det ingen spor, bortsett fra noen skulpturer som kan dateres til 700-tallet. Dagens kirke er bygd i flere etapper, og den første steinkirken og krypten er fra rundt 1190. Senere er det bygd en ytre konstruksjon og en barokkfasade. I den tidligere sognekirken Santi Vittore e Costanzo, i dag benediktinsk klosterkirke, finnes det noen rester av hans grav. Hvert år kommer det mange pilegrimer til Villar i anledning hans fest, kanskje tiltrukket av prosesjonene i tradisjonelle ridderkostymer. Kirkens popularitet gjorde Konstantius til en av de høyest ærede av de tebanske martyrene, selv om det ikke finnes noen historiske opplysninger om ham. Hans minnedag er 8. september.

Den lokale geologiske formasjonen som er kjent som Ciciu del Villar, som er søyler formet av naturlig erosjon, ble forbundet med Konstantius' legende. Steinene ble sagt å være romerske soldater som var sendt for å drepe ham, men som på mirakuløst vis ble forvandlet til stein før de rakk å skade ham.

Biskop Tornabuoni av Saluzzo i provinsen Cuneo utropte i anledning av synoden i 1516 Konstantius til bispedømmets skytshelgen sammen med en annen soldat fra Den tebanske legion, den hellige Godfred (it: Chiaffredo). Statuene av de to martyrene står på hver side av høyalteret i katedralen i Saluzzo.

av Webmaster publisert 07.11.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:49