Den hellige Karl Jo Sin-cheol (1795-1839)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

48. Den hellige Karl Jo Sin-cheol [Cho Shin-ch'ŏl] ble født i 1795 i Hoeyang i provinsen Kangwon i Nord-Korea. Han kom fra en hedensk familie. Han mistet sin mor da han var fem år gammel, og hans far sløste bort alt familien eide. En tid gikk Karl i flere år i sin fattigdom til et buddhisttempel for å ha et magert utkomme. En dag ble han bedt om å arbeide som tjener for en av utsendingene som reiste til Beijing, og Karl aksepterte tilbudet. Han var 23 år gammel. Han var ærlig, uselvisk og modig, så han ble respektert av sine kamerater og utsendingene betraktet ham som en av de beste tjenerne. Noen av pengene han tjente på reisene til Beijing, brukte han til å hjelpe sin far og sine brødre.

I mellomtiden hadde de hellige Augustin Yu Jin-gil og Paulus Jeong Ha-sang (nr 2) lagt merke til ham, og de bestemte seg for å be ham om å bli katolikk. Først nølte Karl, men senere ble han en nidkjær katolikk. Mens Karl var i Beijing, dro han for å besøke biskopen av Beijing og andre misjonærer sammen med Augustin og Paulus. Han ble døpt og fermet (konfirmert) av misjonærene i Beijing og mottok den hellige eukaristi fra dem.

Ifølge Vatikanets opptegnelser arbeidet Karl svært hardt for Kirken etter sin hjemkomst til Korea. Han var ydmyk, vennlig og nestekjærlig, og han ga et godt eksempel for andre og konverterte mange. Han brakte minst ti til Kirken. Den som var vanskeligst å konvertere, var hans hustru. Karl holdt aldri opp med å prøve å overtale henne, og til slutt ble hun en fremragende katolikk. Hun døde lykkelig som katolikk. Deretter giftet den 44-årige Karl seg i 1839 med en mye yngre katolsk hustru, den tyveårige hellige Barbara Choe Yeong-i, som ble halshogd den 1. februar 1840. Året etter bryllupet fikk de en sønn. Paret oppmuntret hverandre i dyder og praktiserte sin religion trofast.

Karl fortsatte sitt arbeid med å reise til og fra Beijing. Etter at misjonærene kom til Korea, hjalp Karl dem, spesielt den hellige p. Peter Maubant MEP, og fulgte ham på hans misjonsbesøk som en assistent og noen ganger som tolk. Karl pleide å si at han ønsket å følge Korsets vei. På vei tilbake fra Beijing våren 1839 hadde han en drøm, hvor han så Jesus mellom de hellige apostelfyrstene Peter og Paulus på Taborfjellet. Han hørte Jesus love ham martyrkronen. Karl hadde en ny og lignende drøm. Da han var hjemme igjen, forsto han at drømmen var et hint fra Herren, og han bestemte seg for å bli martyr.

Mens Karl var ute, arresterte politimenn hans familie og alle menneskene som bodde i huset, inkludert barn. Da han kom tilbake, gikk han til politistasjonen og fortalte politiet at han var eier av det huset hvor menneskene nettopp var blitt arrestert. Dermed ble han også arrestert og satt i fengsel. I hans hjem fant politiet mange katolske bøker, rosenkranser, medaljer og andre religiøse artikler som Karl hadde brakt med fra Beijing. Politisjefen spurte Karl hvor han hadde alle de religiøse artiklene fra, og han svarte at de var kjøpt i Beijing. Men han nektet å avsløre hvem han fikk artiklene fra, så politisjefen strakk hans armer og ben og hengte ham opp og slo ham.

Da den hellige biskop Laurentius Imbert MEP ble arrestert, ble Karl enda grovere torturert og gitt ordre om å avsløre oppholdsstedet til de andre to misjonærene, p. Maubant og den hellige p. Jakob Chastan MEP. Politisjefen brakte også inn biskop Imbert og spurte dem ut sammen. Karl ble strukket, sagd med tau og hans skinneben ble slått med skarpeggete køller. Men Karl forholdt seg taus, og politisjefen sa at kroppen hans var som et stykke tre eller jern. Etter at patrene Maubant og Chastan var arrestert, ble Karl sendt til en høyere rett sammen med misjonærene. Der ble han slått ved tre anledninger.

Like før Karl ble brakt til retterstedet, ba han en av vaktene i fengselet om å overbringe hans siste budskap ved å si til familien at de måtte følge ham til himmelen. Den 26. september 1839 ble Karl Jo Sin-cheol ført til retterstedet utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul og halshogd sammen med åtte andre katolikker, de hellige Magdalena Heo Gye-im, Sebastian Nam I-gwan, Julietta Kim, Agathe Jeon Gyeong-hyeob, Kolumba Kim Hyo-im, Ignatius Kim Je-jun, Magdalena Pak Pong-son og Perpetua Hong Geum-ju. Karl var 45 år gammel da han mottok martyrkronen.

Karl Jo var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49