Den hellige Lucian av Antiokia ( -312)

Minnedag: 7. januar

Den hellige Lucian (lat: Lucianus) ble født i Samosata i Syria. Han ble prest i Antiokia, og var spesielt interessert i å forbedre de dårlige bibeltekstene som da fantes, og å fremme deres bokstavelige betydning. Han reviderte selv den greske oversettelsen av Det gamle Testamente og de fire evangeliene. Han grunnla også en viktig teologisk skole, og en av dens medlemmer var Arius, hvis tilhengere noen ganger kalte seg «Lucianister».

Selv om han var involvert i skismaet i Antiokia og selv om hans ortodoksi var temmelig suspekt, gjorde han fred med Kirken i 285 og døde i full kommunion.

Han var i Nikomedia (i dag Izmid i Tyrkia) da keiser Diokletians forfølgelser brøt ut, og han satt fengslet der i ni år. To ganger ble han avhørt, hvor han forsvarte seg dyktig og nektet å avsverge Kristus. Han ble enten sultet til døde, eller mer trolig, drept med sverd i 312. Hans legeme ble fraktet til Drepanum, som lå like ved. Keiser Konstantin døpte den om til Helenopolis til minne om sin mor.

Streke bevis på hans kult kommer fra Eusebius og den hellige Johannes Krysostomos, og vises av kirkededikasjoner. En senere legende, hvor han er helten, har blitt hevdet å stamme fra en hedensk myte. Der heter det at han ble druknet i havet, og at hans legeme hadde blitt brakt til land av en delfin. Hvordan dette stykke folklore ble knyttet til Lucian, er ikke kjent, men sjødyr spilte en livlig rolle i tidlig kristen symbolikk.

Hans minnedag i vest er 7. januar, i øst 15. oktober. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 20.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:49