Den hellige Larissa av Krim og hennes 23 ledsagere (d. ~375)

Minnedag: 26. mars

Den hellige Larissa av Krim og hennes 23 ledsagere (d. ~375)

Den hellige Larissa (Lara) og hennes ledsagere var kristne gotere. De ble martyrdrept rundt 375 på Krim ved Svartehavet på oppdrag av den gotiske kong Ungerik, som fortsatt var hedning. De ble brent levende under en gudstjeneste i et telt de brukte som kirke fordi de var nomader. I alt omkom 308 personer i infernoet, men vi kjenner navnene på bare 21 av martyrene:

Prestene Bathusius og Vercus og munken Aprila.

Legmennene Avius, Agnus, Reas, Hegathrax, Silas, Sigicius, Sonorilus, Suimulius, Fermus, Fillus, Konstans

Legkvinnene Larissa, Anna, Alla, Moiko, Mamika, Wirko, Animaisa (Animaida)

Gaatha (Haatha), enken etter den forrige goterkongen, og hennes datter Duklida samlet sammen restene av de hellige martyrene og fraktet dem bort til Syria. Gaatha vendte senere tilbake til hjemlandet, hvor hun en tid etter led martyrdøden ved å bli steinet sammen med sønnen Agatho (Agathon) av den rasende hedenske mobben. Relikviene til de hellige martyrene ble etterlatt til Duklida, og en gang mens keiserne Valerian I (364-75) og Theodosios den Store (379-95) regjerte, dro hun til Kyzikos på Krim og ga en del av relikviene til en kirke som skulle grunnlegges. Duklida døde i fred, men hun regnes likevel som hellig i denne gruppen sammen med de 21 martyrene og Gaatha og Agatho.

I den ortodokse (greske og russiske) kirke har de vært æret fra de tidligste tider, og alltid på 26. mars. Deres navn står derimot ikke i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 10.07.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:49