Den hellige Lucia Yi Zhenmei (1815-1862)

Minnedag: 28. september

Lucia Yi Zhenmei En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Lucia Yi Zhenmei [Y] ble født den 8. desember 1815 i Mianyang i provinsen Sichuan [Su-Tchuen] i Kina. Hun var den yngste i familien og ble døpt som spedbarn. Selv som barn var hun svært from og som 12-åring nølte hun ikke med å vie sin jomfruelighet til Gud. Hun elsket å lese klassikerne. I en alder av 20 år ble hun alvorlig syk, men hun kom seg raskt ved hjelp av et remedium som ble foreskrevet av hennes brav.

Hun fortsatte studiene, og åndelig ble hun enda mer hengiven og tilbrakte mange timer hver dag i bønn, mye lik en ordenssøster. Hennes mor lærte henne å spinne, noe som også ble en del av hennes daglige liv. Etter at faren døde, bodde hun sammen med moren og en bror, og hun brukte mye av fritiden til å gi trosundervisning til barn i nærheten. Hennes hengivenhet og pålitelige kunnskaper om troen ble lagt merke til av sognepresten, som ba henne om å undervise på skolen i Mianyang.

Etter fire år reiste hennes bror til Chongqing for å praktisere som lege, og Lucia og moren flyttet dit sammen med ham. Der spurte også presten henne om å undervise kvinner i menigheten, men hun ville ikke motta betaling og ofret det i stedet for Gud. Få år senere flyttet broren tilbake til Guiyang [Kouy-yang], og samtidig døde moren. Hennes bror mottok henne i Guiyang. Full av nidkjærhet for å spre evangeliet dro hun omkring og gjorde misjonsarbeid, men det var mange banditter der ute, og av sikkerhetsgrunner bestemte hun seg for å bo i klosteret for legjomfruer. Ikke lenge etter tvang hennes sviktende helse henne til å flytte hjem, men i 1861 spurte biskop Hu henne igjen om å undervise enda en gang ved klosteret. Til tross for motstand fra slektninger vendte hun tilbake for å arbeide der.

Den 25. desember 1861 reiste hun sammen med p. Wen Nair (den hellige p. Johannes Peter Néel) til Jiashanlong [Kia-Cha-Long], en forstad til byen Kaiyang i provinsen Guizhou [Kouy-Tcheou], hvor han arbeidet med grunnleggelsen av en ny kommunitet. På den tiden var det religionsfrihet, men på grunn av Hongyang-opprøret i sørvest hisset administratoren av Guizhou, general Tian Xingshu, en stor fiende av de kristne, opp hat mot katolikkene. Den lokale dommeren fulgte opp og ga ordre til at Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang], Johannes Chen Xianheng [Tchen] og p. Néel skulle arresteres, og de ble tatt den 18. februar. De fire ble tatt med til Kuy-tsheu og ført for underprefekten Tai-Lou-Che.

De ble behandlet som dyr og ble utsatt for all slags tortur. Dommeren kastet ikke bort noe tid, men stilte dem straks for retten. Uten noe formelt forsvar ble de anklaget for forræderi. Uten å avsverge sin tro kunne de ikke unngå dødsdom, men på dette punktet avviste de ethvert kompromiss. Den rasende dommeren dømte dem alle til døden. De ble ført ned gaten for at folk skulle spotte dem på veien til retterstedet. Denne ydmykelsen tok de med glede, og de ba til Gud uten å miste styrke. Samme dag, den 18. februar 1862, ble de fire halshogd utenfor byen. Det fortelles at etter henrettelsen av p. Néel viste det seg en lysstråle på himmelen. Tjenestemennene og de ikke-kristne der så det og ble overrasket.

Noen timer senere møtte de Lucia på veien. Hun ble satt i fengsel, stilt for retten samme dag og dømt til døden da hun nektet å avsverge troen. Ved middagstid neste dag, den 19. februar 1862, ble hun halshogd. Forfølgerne hang opp hodene av de fem martyrene på byporten som en advarsel til folket mot å tro på den kristne religionen. Men noen modige troende kom og hentet deres legemer, la dem i én kiste og gravla dem i den gamle graven til den avdøde biskop Pai på kirkegården ved seminaret i Liuchongguan.

Lucia ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Hun ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Lucias minnedag er ellers 19. februar.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 14.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52