Den hellige Mamelta av Persia (d. ~344)

Minnedag: 17. oktober

Den hellige Mamelta (Mamelcta, Mamlacha, Mamelchtha, Mamelchta) levde i første halvdel av 300-tallet i Persia. Hun skal opprinnelig ha vært en hedensk prestinne ved tempelet for Artemis i Bethfarme i Persia. Hennes søster var kristen, og gjennom henne, eller ifølge legenden gjennom en engel, kom hun til erkjennelse av sannheten. Hun ble omvendt til kristendommen og ble døpt.

Hedningene ble rasende over å miste henne, så de styrtet etter henne og steinet henne. Hun ble til slutt druknet i en innsjø. Hun døde ikledd den hvite drakten fra sin dåp. Det skjedde rundt 344 under kong Shapur II. Hennes minnedag er 17. oktober, mens Østkirken feirer henne den 5. oktober og 6. juni. På avbildninger ser man enten engleåpenbaringen eller hennes dåp av en biskop eller hennes martyrium. Assemani blander henne feilaktig sammen med den hellige Mamlacha.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org, Dunbar - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. april 2000

av Webmaster publisert 24.04.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52