Den salige Maria de la Cabeza ( -1175?)

Minnedag: 9. september

Den salige Maria de la Cabeza ( -1175?)

Den salige Maria de la Cabeza het opprinnelig Maria Toribia og ble født på 1000/1100-tallet i Spania, muligens i Torrejón, selv om også Caraquiz, Torrelaguna, Madrid, Uceda, Salamanca, Buitrago og Canillejas hevder å være hennes fødeby. Hun var den trofaste hustruen til den hellige Isidor Bonden (av Madrid) og like fattig og from som ham selv.

Maria og Isidor

Hans biografi ble skrevet i 1265 (supplert 1275), 150 år etter hans død, trolig av fransiskaneren Juan Egidio de Zamora, diakon ved St. Andreas-kirken i Madrid. Den er ikke spesielt troverdig, den består hovedsakelig av undere som er knyttet til Isidors navn. Den nevner at Isidor hadde en hustru og en sønn, men forteller ikke noe mer om noen av dem.

Men tradisjonen sier at de fikk en sønn som døde ung, og deretter levde ekteparet i total avholdenhet. Maria besøkte hver dag en liten kirke for Guds Mor, hvor hun sørget for olje til evighetslampen. Etter at Isidor døde i 1130, trakk Maria seg tilbake til Caraquiz, og det var antakelig der hun døde en 8. september rundt år 1175 (1140?).

Den tidligste skriftlige dokumentasjonen om Maria stammer fra slutten av 1500-tallet, da hennes legeme ble oppdaget utenfor en eneboerhytte som var viet til Maria ved elva Jarama. Straks ble det innledet en saligkåringsprosess. Men hennes kult, som er mye eldre, daterer seg til da hennes hodeskalle ble funnet og æret som relikvien av en helgen fra den samme eneboerbosetningen. I Spania kalles hun Santa María de la Cabeza. Hennes navn referer til Jomfru Maria, og cabeza er det spanske ordet for «hode», og navnet kommer av at hennes hode ofte ble båret i prosesjoner, spesielt i tider med tørke.

Det er ingen kilder som med sikkerhet vet hennes navn, men i følge en folkelig tradisjon som overlevde i alle fall til slutten av 1500-tallet, var det Toribia. Folkelig tradisjon er den eneste og upålitelige kilden til informasjon om hennes liv og dyder.

Saligkåringsprosessen ble åpnet i 1615, og der ble hun beskrevet som et perfekt motstykke til sin mann. Samme år ble hennes relikvier flyttet til Torrelaguna. Hun ble saligkåret ved at hennes kult ble stadfestet den 11. august 1697 av pave Innocent XII (1691-1700). Hennes minnedag er 9. september, men 8. september nevnes også.

av Webmaster publisert 23.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52