Den hellige Martin Lukas Huin (1836-1866)

Minnedag: 20. september

De hellige patrene Justus Ranfer de Bretenières, Henrik Dorie, Ludvig Beaulieu og Martin DuinEn av de 103 Korea-martyrene.

91. Den hellige Martin Lukas Huin (fr: Martin-Luc) ble født den 20. oktober 1836 i Guyonvelle i departementet Haute-Marne i regionen Champagne-Ardenne i det nordøstre Frankrike. Han var den yngste av ni barn og ble vanligvis kalt Luc. Hans foreldre var fromme vinbønder. Hans far var stolt over familietradisjonen med å ha en prest i hver generasjon, og hans mor var like from. Hans sogneprest var også svært interessert i Lukas’ prestekall, så han lærte ham latin selv før han begynte på seminaret.

I 1851 begynte han på gutteseminaret, og hans akademiske resultater ble høyt lovprist. Disiplinen i hans liv var også fremragende. Hans eneste defekt var hans ekstreme følsomhet. Helt fra den tiden Lukas mottok tonsuren, tenkte han på å bli misjonær. Etter at han begynte på presteseminaret nær hjemmet, hørte han mange misjonsbiskoper snakke om utenlandsmisjonen. Hans ønske om å bli misjonær ble større. Men det faktum at hans hus ble ødelagt av brann, dempet hans lengsel etter å bli misjonær. Problemet med Lukas var at han var alt for knyttet til sin familie.

Lukas ble presteviet den 29. juni 1861 for bispedømmet Langres. Han hadde stor suksess i sitt arbeid som kapellan, men hans ønske om å bli misjonær forsvant ikke. Han sendte et brev til sin biskop og ba om å få bli løst fra tjenesten for å bli misjonær. Biskopen ga tillatelse, men ba ham om å vente til juni 1863, da hans erstatter ville ankomme. I juni 1863 fikk p. Huin tillatelse til å slutte seg til «Det parisiske misjonsselskap» (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes – MEP). eller Missions Etrangères de Paris. Han sluttet seg til selskapet den 20. august 1863 og ble i juni 1864 utpekt til å dra til Korea.

Han forlot Paris den 15. juli 1864 sammen med ni andre misjonsprester. Han og de hellige patrene Justus de Bretenières MEP, Ludvig Beaulieu MEP og Henrik Dorie MEP kom til Naepo i Korea den 27. mai 1865 etter en lang og strabasiøs reise. P. Huin ble værende sammen med den hellige (snart biskop) Antonius Daveluy i Naepo til 18. juni, da han dro til sin egen misjonsmark i Sekori i Haptok.

P. Huin ble raskt vant med den koreanske levemåten. Han var villig til å gjøre ethvert offer. Han lærte det koreanske språket så raskt at han allerede i februar 1866 kunne høre skriftemål og undervise i katekismen på koreansk. De koreanske katolikkene var svært glade for å ha ham der. Han hørte mer enn 500 skriftemål, ga den siste olje til rundt tyve katolikker og ga til og med ekteskapets sakrament til noen par.

I 1866 blusset forfølgelsene opp igjen, mer brutale og voldelige enn noen sinne. De religiøse grunnene var blandet med politiske grunner, for de store europeiske maktene prøvde å etablere seg i Asia og provoserte frem anti-utenlandske bevegelser. Den 13. oktober 1860 erobret engelske og franske tropper Beijing. Etter det som skjedde i Kina, hvor europeerne ble massakrert, undertegnet regenten for den unge koreanske kongen et forfølgelsesedikt basert på loven mot utlendinger, og arrestasjonene startet umiddelbart. Den 8. mars 1866 ble den hellig biskop Simeon Berneux MEP og de hellige patrene Henrik Dorie MEP (1839-1866), Justus Ranfer de Bretenières MEP (1838-66) og Ludvig Beaulieu MEP (1840-1866) halshogd på retterstedet i Saenamteo, rundt fem kilometer fra Seoul. I mellomtiden, den 2. mars, hadde patrene Charles Pouthié og Alexander Petitnicolas også blitt halshogd.

Etter at biskop Berneux led martyrdøden, etterfulgte biskop Daveluy ham automatisk og ble den femte apostoliske vikaren av Korea. Man han hadde embetet i bare 23 dager. Han ble forrådt av Yi So-ni, en tidligere seminarist. Den 11. mars 1866 ble biskop Daveluy arrestert sammen med sin assistent, den hellige Lukas Hwang Sok-tu. Da politiet kom til hans landsby, kalte biskop Daveluy dem inn i sitt hus og overga seg til dem. Den 14. mars ble biskopen og hans assistent sendt til fengselet i Seoul sammen med to andre misjonærer, de hellige prestene Lukas Huin og Peter Aumaître MEP, etter at biskopen hadde bedt om at de skulle overgi seg. Misjonærene ble torturert og forhørt. Biskop Daveluy som kunne snakke koreansk godt, ble behandlet verst, men han forsvarte den katolske tro med stor veltalenhet.

De ble dømt til døden. Men kongen var syk, og mange trollmenn samlet seg ved palasset for å utføre overtroiske seremonier for å helbrede ham. I tillegg var de i ferd med å feire kongens bryllup. Det var fryktet at pinslene til europeere ville være skadelig for effekten av trollmennene, og en utgytelse av blod fra mennesker i hovedstaden var en dårlig start på det kongelige ekteskap. Derfor beordret regenten at de ikke skulle henrettes i Seoul, men i Galmaemot, en marinebase i provinsen Chungcheong, rundt ti mil fra Seoul nær dagens Boryeong.

Biskopen og hans prester ble ført på hesteryggen til det anvist stedet. Deres hjerter fløt over av glede, og til stor forbauselse for tilskuerne, lovpriste de Gud med glødende takksigelse og sang salmer og hymner. På skjærtorsdag den 29. mars nærmet de seg Galmaemot. Biskop Daveluy ba soldatene om å utsette den lovede henrettelsen før de dro til neste by. Deretter uttrykte han et sterkt ønske om å dø på årsdagen for Frelserens død. Ønsket ble innvilget, og neste dag, Langfredag den 30. mars 1866 kom biskopen og hans ledsagere til Galmaemot. Mandarinen som ledet henrettelsen, beordret martyrene til å prostrere seg (legge seg langflat) foran ham. Det var skikken i Korea at de dødsdømte hilste dem som skulle drepe dem. Biskop Daveluy sa han ville hilse på fransk måte, og han nektet å knele. En brutalt slag kastet ham i bakken med ansiktet mot jorden.

Før sitt martyrium klaget Lukas: «Jeg beklager at jeg skal dø, ikke fordi jeg fortsatt er ung eller fordi det vil bli en fryktelig død, men fordi jeg må dø uten å ha gjort noen ting for å frelse mine elskede koreanere». Biskopen ble halshogd først, og i tillegg til ham og de to prestene ble to andre henrettet samtidig, nemlig biskop Daveluys assistent, den hellige Lukas Hwang Sok-tu, og den hellige kateketen Josef Chang Chu-gi. Martin Lukas var den siste av dem som ble halshogd. Han var tretti år gammel.

I tre dager ble martyrenes legemer liggende forlatt på stranden, men det ble sagt at de var intakte da de ble gravlagt. På den tredje dagen ble de gravlagt i sanden på retterstedet av ikke-troende fra området. I midten av juni samme år flyttet troende deres levninger til Sojukgol i Hongsan, rundt en kilometer fra Galmaemot, og gravla dem der. De ble overført andre steder på grunn av ulike omstendigheter, men de ble gravd opp igjen i mars 1882 etter ordre fra provikaren, M. Blanc, og i november 1882 ble levningene av de tre misjonærene sendt til Nagasaki i Japan for å beskyttes mot skjending. Den 22. mai 1894 ble de flyttet til seminaret i Yongsan. De ble flyttet tilbake til Korea når det ikke lenger var frykt for flere forfølgelser, og den 10. september 1900 ble de plassert i krypten i katedralen Myeongdong i Seoul. De oppbevares nå i krypten i kirken i Jeoldusan martyrsenter i Seoul.

Bare tre misjonærer unnslapp massakren i 1866: Stanislas Féron, Adolphe Calais og Félix Ridel som flyktet til Kina, men returnerte til Korea i september sammen med den franske flåten i det fjerne Østen, ledet av kontreadmiral Pierre-Gustave Roze. Franskmennene gikk i land på øya Gangwha, brente det kongelige palasset og plyndret biblioteket. De kongelige arkivene ble tatt som bytte og ble siden oppbevart i Nasjonalbiblioteket i Paris, men ble «lånt ut» permanent til Korea i 2011. Gjengjeldelsen etter det franske angrepet rammet kristne koreanere, og tusenvis av dem døde, skutt, kvalt, druknet eller begravd levende, ikke medregnet de som døde av elendighet og kulde i fjellene. I 1870 reiste regenten en stele i Pyongyang hvor det var gravert på kinesisk: «De kristnes perverse sekt er ødelagt».

Lukas Huin var blant de 24 som døde i forfølgelsene mellom 1861 og 1867 som ble saligkåret den 6. oktober 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). 79 martyrer som døde mellom 1839 og 1846 var blitt saligkåret i 1925 av pave Pius XI (1922-39). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, CSO, santiebeati.it, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr, newsaints.faithweb.com, archives.mepasie.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. juli 1999

av Webmaster publisert 19.07.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53