Den hellige Marcian av Ikonium (d. 243)

Minnedag: 11. juli

Den hellige Marcian (Marcianus, Martianus, Markianos) var en ung mann i Ikonium (Iconium, gr: Ikónion) i Frygia, i dag Konya i Anatolia i Tyrkia. Noen forfattere skriver at Ikonium lå i Frygia, andre nevner Lycaonia eller Galatia, men det er kjent at grensene mellom disse provinsene ofte ble forandret.

Selv om Marcian var ung, omvendte han mange til Kristus gjennom sin flammende forkynnelse. På grunn av hans nidkjærhet utsatte avgudsdyrkerne ham for legemlig avstraffelse, og deretter sendte de ham til Kappadokia og guvernør Perennius (Perennias). Guvernøren prøvde å få ham til å vende seg bort fra sannheten, vekselvis med overtalelse og trusler, men den unge Marcian utmerket seg for sitt mot i bekjennelsen av Kristus. Han anklaget fryktløs Perennius for å tilbe livløse avgudsbilder.

Den rasende guvernøren ga da ordre om at den unge mannen skulle utsettes for alvorlig tortur, men til tross for sine lidelser forble han fast i sin troskap til Kristus. Mens han ba og takket Gud for sin skjebne, hogg de hodet av ham. Han mottok martyrpalmen i år 243 (andre kilder skriver 258). Hans minnedag er 11. juli, mens de ortodokse minnes ham den 13. juli.

av Webmaster publisert 06.08.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53