Den hellige Martin Wu Xuesheng (1817-1862)

Minnedag: 28. september

Martin Wu Xuesheng (1817-1862) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] ble født i 1817 i byen Chuchangbo i distriktet Qingzhen i provinsen Guizhou i Kina. Han var yngste barn i en katolsk bondefamilie, men likevel var han ikke bortskjemt, men lærte å være ydmyk og ærlig, og han var også elskverdig og snill mot andre. Da hans foreldre døde, arvet han familiens gård og giftet seg i en alder av 21 år med Agathe Chang. Men hun levde dessverre et utsvevende liv, forlot ham og reiste hjem til foreldrene i Guiyang [Kouy-yang], hovedstaden i provinsen Guizhou, for å leve som en frafallen. Martin prøvde med alle midler for å få henne tilbake på den rette vei, og som et kompromiss flyttet han selv til Guiyang i håp om å redde familien, men forgjeves. Det var en tapt sak, og til slutt ble de separert.

I 1848 tryglet biskop Bai Defan Martin om å hjelpe prester i deres misjonsarbeid. Først gjorde han de to distriktene Qingzhen og Qianxi til sine arbeidsområder og senere reiste han til Duyun, Zuanyi, Pingyue, Wungan og andre steder. Han underviste i katekismen og døpte døende spedbarn. I 1850 begynte han å studere medisin under en lege, Wang Kaiju, og sammen med ham reiste han til Duyun for å starte en klinikk. Der ble han utsatt for en falsk anklage og ble fengslet, og han ble slått alvorlig. I fengslet ble han bedt om å avsverge sin tro, men han foretrakk å dø fremfor å forråde Jesus Kristus. Som resultat ble han deportert.

I 1856 dro han gjennom Zuanyi, og han bodde på et vertshus hvor han lot det ble kjent at han var kristen ved skjødesløst å etterlate et lite krusifiks hengende på veggen. Vertshusholderen rapporterte ham til den lokale lensmannen, som arresterte ham og holdt ham fengslet i et år. Han ble løslatt mot kausjon og dro rett tilbake til Tongzi, hvor han hjalp til med katekismen med hele sin glødende nidkjærhet usvekket.

I 1861 reiste Martin og Johannes Huang til byen Kaiyang i provinsen Guizhou [Kouy-Tcheou]. På veien møtte de p. Wen Nair (den hellige p. Johannes Peter Néel), og Martin ble med ham som hans assistent. I begynnelsen av 1862 arbeidet p. Johannes Peter Néel med grunnleggelsen av en ny kommunitet i Jiashanlong [Kia-Cha-Long], en forstad til Kaiyang. På den tiden var det religionsfrihet, men på grunn av Hongyang-opprøret i sørvest hisset administratoren av Guizhou, general Tian Xingshu, en stor fiende av de kristne, opp hat mot katolikkene. Den lokale dommeren fulgte opp og ga ordre til at Johannes Zhang Tianshen, Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang], Johannes Chen Xianheng [Tchen] og p. Néel skulle arresteres, og de ble tatt den 17. februar. De fire ble tatt med til Kuy-tsheu og ført for underprefekten Tai-Lou-Che.

De ble behandlet som dyr og ble utsatt for all slags tortur. Dommeren kastet ikke bort noe tid, men stilte dem straks for retten. Uten noe formelt forsvar ble de anklaget for forræderi. Uten å avsverge sin tro kunne de ikke unngå dødsdom, men på dette punktet avviste de ethvert kompromiss. Den rasende dommeren dømte dem alle til døden. Dagen etter, den 18. februar 1862, ble de ført ned gaten for at folk skulle spotte dem på veien til retterstedet. Denne ydmykelsen tok de med glede, og de ba til Gud uten å miste styrke. De fire ble halshogd utenfor byen. Senere samme dag ble også Lucia Yi Zhenmei [Y] arrestert, og hun ble halshogd dagen etter.

Det fortelles at etter henrettelsen av p. Néel viste det seg en lysstråle på himmelen. Tjenestemennene og de ikke-kristne der så det og ble overrasket. Forfølgerne hang opp hodene av de fem martyrene på byporten som en advarsel til folket mot å tro på den kristne religionen. Men noen modige troende kom og hentet deres legemer, la dem i én kiste og gravla dem i den gamle graven til den avdøde biskop Pai på kirkegården ved seminaret i Liuchongguan.

Martin ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Martins minnedag er ellers 18. februar.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:47