Den salige Nikolas Plutzer (d. 1654)

Minnedag: 21. juni

Den salige Nikolas Plutzer ble født på begynnelsen av 1600-tallet i dagens Tsjekkia. Han var en ung adelig som under et festmåltid drakk for mye og ga en gjest juling under måltidet. Slottsherren ville straffe ham for dette, og Nikolas trakk seg inn i det fjerneste hjørnet, fryktet det verste og lovte omvendelse. Da han så opp, så han den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), som beskyttet ham med sin kappe.

Denne visjonen gjorde at han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Strahov i utkanten av Praha.

Han avla sine løfter i 1628 og ble en ivrig ordensmann, novisemester, stor predikant og i 1634 til og med prior. Om formiddagen prekte han i klosterkirken i Strahov og om ettermiddagen i kirken St. Nikolas i byen. De troende strømmet til for å høre hans ord. De var så mange at noen måtte sitte på gulvet. Hans ærbødighet for Maria var stor, og helt fra sin omvendelse til sin siste time ba han daglig Parvum Officium Marianum til tross for sine mange oppgaver. Han ble i 1649 utnevnt til prost for søstrene i Doksany (ty: Doxan).

Nikolas døde i 1654. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 21. juni.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:47