Den salige Peter Ghisenghi av Gubbio (~1210-~1306)

Minnedag: 23. mars

Den salige Peter Ghisenghi [Ghisleni, Ghigenzi] (it: Pietro) ble født rundt 1210 i Gubbio i regionen Umbria i Midt-Italia. Han kom fra en adelsfamilie i byen og fikk en god kristen oppdragelse av sine foreldre. Han studerte sivilrett og tok bachelor-graden, og deretter praktiserte han som advokat i Paris før han vendte tilbake til Gubbio. Der sluttet han seg rundt førti år gammel i 1251 til noen eremitter som levde rett utenfor byportene i Gubbio og fulgte den hellige Augustins regel.

I 1256 ble flere italienske eremittkongregasjoner slått sammen under Augustins regel til augustinereremittordenen (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA), og eremittene i Gubbio sluttet seg også til denne ordenen. Peter utmerket seg som en eksemplarisk ordensmann, og hans administrative evner ble så høyt respektert at ordenens generalprior sendte ham til Frankrike for å besøke de nye klostrene i den franske regionen. Den tradisjonelle hagiografien forteller at han foretok denne reisen til fots og barføtt.

Han ble også hentet til Roma, hvor ordenen hadde sitt hovedkvarter. Han ble straks utnevnt til generalvikar. I denne egenskapen visiterte han mange av klostrene og ga nyttige råd og var selv et levende eksempel ved sin perfekte religiøse oppførsel. Hans store hellighet ble manifestert ved de mange miraklene han utførte både før og etter sin død.

Han vendte tilbake til klosteret i Gubbio, hvor han døde rundt 1306 i klosteret St. Augustin – angivelsene varierer mellom rundt 1250 og rundt 1350. Han ble gravlagt bak alteret i klosterkirken, og han synes å ha blitt æret først og fremst for de miraklene som skjedde ved hans grav der. Hans uråtnede legeme har vært oppbevart der i mange århundrer.

Peter tiltrakk seg spesiell oppmerksomhet på en unik måte kort etter sin død, da hans stemme ble hørt syngende sammen med eremittene i vekselsangen i nattofficiet. Kommuniteten lokaliserte stemmen, som regelmessig opptrådte om natten, til Peters grav, og mange år senere ble hans legeme funnet uråtnet i knelende stilling med munnen åpen og hendene samlet i bønn. I klosteret i Gubbio finnes det en stor samling av dokumenter som viser at den saliges stemme ble hørt strømme ut fra hans grav i mange år etter hans død, og mange ledere i ordenen og andre troverdige vitner har vitnet om og sverget på dette.

Han ble saligkåret den 5. mars 1847 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 23. mars.

Peters uråtnede legeme ble bevart helt og intakt under høyalteret i klosterkapellet til 1957, da det ble nesten fullstendig ødelagt i en brann som raserte kirken og ødela høyalteret og relikvaret fullstendig. Bare noen få bein ble reddet, og disse oppbevares i et mindre skrin, som med stor heder stilles ut hver år på 29. oktober, da han feires liturgisk i Gubbio. Hans stemme har for lengst stilnet.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51