Den hellige Peter Jo Hwa-seo (1815-1866)

Minnedag: 20. september

nullEn av de 103 Korea-martyrene.

97. Den hellige Peter Jo Hwa-seo [Cho Hwa-sŏ] ble født i 1815 i Suweon i provinsen Gyeonggi i Sør-Korea. Han var sønn av Andreas Jo [Cho] som led martyrdøden i 1839. Senere flyttet han til Sinchang i provinsen Chungcheong og arbeidet som assistent for Guds tjener p. Thomas Choe Yang-eop. I 1864 flyttet han til Jeonju for å dyrke jorden. Han giftet seg med Magdalena Han, og de fikk en sønn, den hellige Josef Jo Yun-ho (1848-1866). Etter at hans første hustru døde, giftet han seg med Susanna Kim.

Peter var rundt femti år gammel da det brøt ut en ny forfølgelse i 1865. Han var en sorgløs mann og gjorde sitt beste for å prøve å leve som katolikk, og han oppfylte trofast sine plikter. Han var velkjent for å lytte til og forstå andre. Han bodde i et fjellområde så avsidesliggende at det var vanskelig å høre nyheter utenfra. Den 5. desember 1866, da Peter besøkte sine naboer, stormet en gruppe politimenn inn og arresterte Peter. Han fortalte dem at han var katolikk og hadde lært katekismen av sin far. Han sa at han ikke kjente andre katolikker enn sin sønn.

Da forfølgelsene brøt ut, var sønnen Josef bare sytten år gammel. Han hadde nettopp giftet seg, men han og hustruen bodde fortsatt hos sine foreldre. Josefs tro var svært dyp, og han lignet sin far og var svært modig og frittalende. Da hans far ble arrestert og avhørt, kom Josef hjem. Peter ba sønnen om å rømme, men Josef meldte seg selv. Både far og sønn ble brakt til Jeonju, hvor de sluttet seg til andre katolikker i fengsel. På veien dit oppmuntret de hverandre til ikke å fornekte troen. Selv ikke-katolikker som hørte dem, beundret deres sterke tro.

Peter oppmuntret sine cellekamerater i fengselet til å akseptere martyriet og å være klare for døden. For dette ble han enda verre torturert enn andre. Det er kjent at Peter oppmuntret Bartolomeus Jeong til ikke å oppgi troen og sa at de ville bli rikelig belønnet i himmelen. Han minnet sin sønn om at de ville møtes i himmelen. Han ble torturert om og om igjen fordi han nektet for å kjenne andre katolikker og at han hadde noen vestlige bøker.

Da han kom til retterstedet, gjorde han korsets tegn langsomt og hengivent og ba bødlene om å tro på Gud. Peter Jo Hwa-seo led martyrdøden den 13. desember 1866 i Supjeongi i Jeonju i provinsen Chungcheong. Sammen med ham ble fem andre henrettet, de hellige Bartolomeus Jeong Mun-ho, Josef Han Weon-seo , Peter Son Seon-ji, Peter Yi Myeong-seo og Peter Jeong Weon-ji. Peter var 51 år gammel. Den attenårige Josef så sin far ble brakt ut for henrettelse. Josef ba da om å få bli tatt med sammen med faren, men han fikk vite at i henhold til koreansk lov kunne ikke far og sønn henrettes på samme dag og på samme sted. Han måtte vente til den 23. desember før han også ble henrettet.

Peter var blant de 24 som døde i forfølgelsene mellom 1861 og 1867 som ble saligkåret den 6. oktober 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). 79 martyrer som døde mellom 1839 og 1846 var blitt saligkåret i 1925 av pave Pius XI (1922-39). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr, newsaints.faithweb.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51