Den hellige Polykarp av Huleklosteret (d. 1182)

Minnedag: 24. juli

Den hellige Polykarp (lat: Polycarp, ru: Polikarp; Поликарп) levde på 1100-tallet i Russland. Han ble munk i Huleklosteret i Kiev, i dag hovedstaden Kyjiv i Ukraina.

Huleklosteret ble grunnlagt i 1051 av den hellige Antonios Petsjerskij (983-1073). Klosteret ligger på en bratt skråning på vestbredden av elven Dnjepr sør for dagens bysentrum, og består av et forgrenet system av huler og underjordiske kirker. Klosteret består av to områder. Den eldste delen kalles nå «Nedre lavra» eller «De fjerne hulene». Da Antonios i 1057 trakk seg tilbake til en nærliggende hule hvor han gravde seg en ny celle, ble dette starten på «Øvre lavra» eller «De nære hulene» (ru: Blizjnie pesjtsjery), som også kalles St. Antonios-hulene. De fjerne hulene kalles også St. Theodosios-hulene etter klosterets andre hegumen, den hellige Theodosios Petsjerskij (ca 1008-74). I 1926 stengte sovjetregjeringen Huleklosteret, og først i 1992 vendte de ortodokse munkene tilbake.

I Huleklosteret mottok Polykarp den monastiske tonsuren og strevde uavbrutt for sin sjels frelse. Polykarps navn betyr «mye frukt», og snart begynte han å bære frukter av sin bot og sine dyder. Hans slektning, den hellige Simon, som ble biskop av Vladimir og Suzdal, plantet frøene som Simon utviklet. Etter hvert som den hellige biskopen lærte Polykarp prinsippene for det åndelige liv, ble de to i stadig større grad forent i ånden akkurat som de var slektninger av blodet.

DArkimandritt Polykarp, rettsteknisk rekonstruksjon av S.A. Nikitin (1987)a Simon forlot Huleklosteret for å ta opp sine hierarkiske plikter i Vladimir, tok han Polykarp med seg. Polykarp skrev ned de historiene Simon fortalte ham om de Gud-behagende munkene fra Huleklosteret slik at andre kunne gjøre seg nytte av dem. Av den grunn er han også kjent som Polykarp hagiologen. Selv om Polykarp vendte tilbake til klosteret, prøvde han alltid å leve i henhold til Simons instruksjoner.

Etter at hegumen Akindynos døde, valgte brødrene i Huleklosteret i 1164 arkimandritt Polykarp som hans etterfølger som lavraens superior. Han viste seg å være en dyktig veileder for brødrene i deres kamp for frelsen, og også for dem utenfor klosteret. Storfyrst Rostislav var en av de mange som profiterte fra Polykarps lære, og han spurte om tillatelse til å bli munk. Polykarp sa til ham:«Gud har utnevnt deg til å stå for sannheten, dømme med rettferdighet og å stå fast foran korset».

Rostislav svarte: «Hellige far, jeg kan ikke være en fyrste i denne verden uten å falle i synd. Jeg er allerede utslitt og svekket av daglige plikter og arbeid. Nå på mine gamle dager ville jeg ønske å tjene Gud og etterligne dem som har fulgt den trange og sorgfulle sti og mottatt himlenes rike. Jeg har hørt hvordan den hellige keiser Konstantin, stor blant konger, viste seg for en viss eldste og sa: 'Om jeg bare hadde visst hvilken herlighet munker får i himmelen… Jeg ville ha tatt av meg kronen og det kongelige purpur og erstattet dem med munkeklær». Polykarp sa til ham: «Dersom du lengter etter det i ditt hjerte, så kan det hende at det er Guds vilje».

Men da fyrsten passerte gjennom Smolensk, ble han syk og ba om å bli brakt hjem til Kiev. Da hans søster Rogneda så hvor svak han var, tryglet hun ham om å bli værende i Smolensk og bli gravlagt i den kirken de hadde bygd der. Men Rostislav ville ikke akseptere dette forslaget. Han sa: «Dersom jeg ikke klarer å komme meg tilbake til Kiev, så la meg bli plassert i den kirken som min far bygde i St. Theodors kloster. Dersom Gud berger meg fra denne sykdommen og gir meg helsen tilbake, så sverger jeg på at jeg skal bli munk i Huleklosteret under Polykarp».

Da han lå på dødsleiet, sa Rostislav til presten Simeon: «Du må svare for Gud siden du hindret meg i å motta tonsuren fra den hellige i Huleklosteret, for jeg lengtet virkelig etter det. Måtte Herren ikke regne det som en synd at jeg ikke oppfylte dette».

Polykarp døde den 24. juli 1182. Etter dette ble det ikke valgt noen etterfølger på lang tid. Selv om det var mange verdige eldste i lavraen, avslo de alle embetet som hegumen på grunn av ydmykhet. Brødrene forsto at de ikke kunne være lenge uten en hyrde, så de samlet seg i kirken og ba til de hellige Antonios og Theodosios og Polykarp om å hjelpe dem med å finne noen som var verdig til å ta hans plass. Da hørtes en stemme som sa: «La oss gå til presten Basilios i Sjtsjekovitsa. La ham bli vår superior og styre klosteret i monastisk rang».

Munkene gikk til presten Basilios, som var enkemann, og ba ham om å bli deres superior, men han nektet i lang tid. Etter mye trygling gikk han til slutt med på det og ble med dem til klosteret. Han mottok tonsuren som munk og installert som hegumen av metropolitt Nikeforos av Kiev og biskopene Laurentius av Turov og Nikolas av Polotsk. Hegumen Basilios viste seg å være et mønster på dyder og en verdig etterfølger av Polykarp.

Polykarps relikvier hviler i De nære hulene eller Antonios-hulene. Hans minnedag er 24. juli. I tillegg feires han den 28. september, som er synaxis (= fellesfest) for de hellige fra «De nære hulene» i Huleklosteret i Kiev. I tillegg feirer Den ortodokse kirke på andre søndag i fastetiden en «Synaxis for alle de monastiske fedre i Huleklosteret».

av Webmaster publisert 23.07.2010, sist endret 27.04.2019 - 12:21