Den hellige Precia av Epinal (600-t)

Minnedag: 22. juni

Jean-Baptiste Bataille: Den hellige Goericus av Metz med de hellige døtrene Victorina (t.v.) og Precia (t.h.), i kirken St Maurice i Epinal (1725)

Den hellige Precia (Aprincia; fr: Prèce, Précie) ble født på slutten av 400-tallet i Gallia. Hennes far var den hellige Goericus (fr: Goéry) (ca 570-643), som da var hoffmann ved hoffet til kong Dagobert I (628-39) før han ble biskop av Metz. Hun hadde en søster, den hellige Victorina (fr: Victorine).

På et eller annet tidspunkt i løpet av hans fremgangsrike karriere ved hoffet mistet Goericus synet. Han ble tvunget til øyeblikkelig å trekke seg, men han aksepterte tålmodig sin nye situasjon. Som svar på det han følte som en overnaturlig kommando, bestemte han seg for å foreta en valfart til kirken St. Stefan i Metz, hvor hans onkel, den hellige Arnulf (582-640), var biskop (613-28). Han satte av sted med døtrene Precia og Victorina til å lede seg, og da de nådde Metz, dro han rett til kirken. Der fikk han synet tilbake mens han ba. I takknemlighet bestemte han seg da for å bli prest. Året etter, da Arnulf trakk seg som biskop, etterfulgte Goericus ham på bispesetet i Metz.

Som biskop av Metz grunnla Goericus et kvinnekloster i Epinal ved elven Mosel, hvor hans datter Precia ble den første abbedissen. Der ledet hun sin kommunitet i bønn og bot. Hun døde på et ukjent tidspunkt på 600-tallet og hennes relikvier ble brakt til St. Klemens i Metz. Hennes minnedag er 22. juni.

av Webmaster publisert 02.12.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:51