Den hellige Peter Son Seon-ji (1819-1866)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

98. Den hellige Peter Son Seon-ji [Sŏn-ji] ble født i 1819 i Incheon i provinsen Chungcheong i Sør-Korea. Selv om han ikke ble født som katolikk (hans far var bare katekumen da sønnen ble født), ble han døpt som spedbarn og lært opp av sin far i den kristne lære og fromhetsliv. Fra han var seksten år gammel var hans dyder godt kjent blant hans naboer.

Så snart han var blitt voksen, gjorde den hellige p. Jakob Chastan MEP (1803-39) ham til kateket. Peter utførte sine plikter som kateket svært trofast inntil sitt martyrium. I Daeseong-dong [Taesŏng tong] i Jeonju, hvor Peter bodde, ble hans hus brukt som misjonsstasjon hvor han døpte og underviste folk. Mange mennesker kom til hans hus for å be. Han var gift og hadde to barn.

Høsten 1866 under innhøstingen ble Peter overrasket over å høre en gruppe vedsankere som gikk forbi hans hus, si at det ville bli svært harde forfølgelser snart. Søndag den 3. desember 1866, når søndagsbønnene var over, hørte han noen som ropte hans navn utenfor huset. Etter at han hadde hjulpet hustruen og barna å unnslippe gjennom bakdøren, ble Peter arrestert av politiet. I mellomtiden gikk Peters mor, som ikke ar katolikk, til guvernøren og tryglet ham om å redde Peters liv. Guvernørens medhjelpere insisterte på at Peter først måtte fornekte Gud, men dette nektet han å gjøre.

Neste dag ble Peter og en gruppe på syv andre fanger brakt til fengselet i Jeonju. Hard tortur kunne ikke få ham til å avsverge sin religion. Anklageren visste at Peter var kateket, og derfor ble han torturert enda hardere. Hans armer ble brukket, og han kunne ikke spise og drikke uten hjelp fra noen andre. Han holdt ut fredelig all torturen og lidelsene.

Da han skulle forlate fengselet for å lide martyrdøden, ga Peter sine klær til en av sine cellekamerater. Like før sin henrettelse ba han, og han ble hørt å mumle navnene Jesus og Maria. Peter Son Seon-ji led martyrdøden ved halshogging den 13. desember 1866 i Supjeongi i Jeonju i provinsen Chungcheong, 47 år gammel. Sammen med ham ble fem andre henrettet, de hellige Bartolomeus Jeong Mun-ho, Josef Han Weon-seo , Peter Jo Hwa-seo, Peter Yi Myeong-seo og Peter Jeong Weon-ji. Peter var 46 år da han led martyrdøden.

Peter var blant de 24 som døde i forfølgelsene mellom 1861 og 1867 som ble saligkåret den 6. oktober 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). 79 martyrer som døde mellom 1839 og 1846 var blitt saligkåret i 1925 av pave Pius XI (1922-39). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, cbck.or.kr, newsaints.faithweb.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52