Den hellige Quirinus av Tegernsee (d. 269)

Minnedag: 25. mars

Kapellet St Quirin ved TegernseeSkytshelgen mot pest og øre- og øyenlidelser

Den hellige Quirinus (Cyrinus) ble født på 200-tallet i Italia (?). Han nevnes i de legendariske aktene til de hellige Marius og Marta, som kom fra Persia på valfart til apostelgravene og ble venner med mange kristne, inkludert Quirinus. Han skal ha blitt halshogd i Roma i 269 under keiser Claudius II Gothicus (268-70) og deretter kastet i Tiberen. Angivelig skal hans lik ha drevet i land på Tiberøya Lykaonia, i dag San Bartolomeo, og han skal ha blitt gravlagt av Marius og Marta og deres sønner Audifax og Abakum i Pontian-katakomben. Men reiseguidene (Itineraria) til de romerske martyrgravene på 600-tallet nevner ham ikke.

De fromme brødrene Adalbert (den første abbeden) og Otgar (Otger, Ottokar) grunnla ifølge tradisjonen i 746 benediktinerklosteret Tegernsee i Oberbayern. Samme år valfartet de til Roma, hvor de ba den hellige pave Zacharias (741-52) om å få relikviene av den hellige martyren i gave. Som takk for at de hadde hjulpet ham mot hans fiender, lovte paven dem det, og deres søstersønn Uto tok dem med seg i hemmelighet.

Da nysgjerrige tilskuere på reisen gjennom Tyrol våget å åpne kisten, ettersom de mistrodde romerne og mente at de var blitt bedratt, slo det flammer opp av den og fortærte dem. Mellom Gmund og Tegernsee, hvor de holdt sin siste pause på reisen, sprang det over natten opp en helbredende kilde under vognen med relikviene. Over denne kilden i St. Quirin ble det bygd et kapell, St. Quirin, som i dag er filialkirke i sognet Tegernsee. En kilde med en sterkt luktende steinolje ble oppdaget på den andre bredden av sjøen i 1430 under abbed Caspar. Oljen ble under navnet Quirinusöl brukt som legemiddel mot feber og utslett. Også over denne kilden ble det bygd en liten bygning, St. Quirinus-Kapelle (nå Bad Wiessee).

I 754 skal klosterkirken i Tegernsee ha blitt vigslet, og til denne festen kom biskopene av Salzburg, Regensburg og Freising. Samme år ble relikviene høytidelig bisatt i denne klosterkirken, sannsynligvis den 16. juni. Andre kilder sier at relikviene ble høytidelig bisatt i klosterkirken den 16. juni 804 (og 1200-årsjubileet ble feiret i 2004). En del av relikviene (hodet og flere knokler) befinner seg i rikt utsmykkede relikvarer på et sidealter i kirken. Kirken ærer som sine skytshelgener de hellige apostlene Peter og Paulus og den hellige martyren Quirinus. Det heter at Quirinus’ relikvier rundt 765 kom til Salvatorkirken i benediktinerklosteret Tegernsee i Oberbayern sammen med relikviene av andre martyrer fra Roma. Det skal ha skjedd i regjeringstiden til frankerkongen Pipin den lille (741-68; konge fra 751), men dersom årstallet 765 er riktig, må det ha vært under den hellige pave Paul I (757-67).

Sognekirken St. Quirin i Tegernsee minner fortsatt om martyren. Fra klosteret bredte kulten seg sterkt i hele Bayern. Heinrich av Tegernsee skrev rundt 1170 en ny lidelseshistorie om sin klosterhelgen Quirinus. I 1450 ble det bygd en større steinkirke for å huse relikviene. I 1803 ble klosteret oppløst ved sekulariseringen, og klosterkirken ble sognekirke.

Quirinus’ minnedag er 25. mars. I Martyrologium Hieronymianum nevnes det på den 24. mars «Romae sancti Cyri», og det kan antakelig dreie seg om en og samme person. I Tegernsee ble tidligere hovedfasten feiret den 16. juni (translatio), mens hans dødsdag ble feiret den 24. mars. I området rundt klosteret Tegernsee minnes Quirinus også på translasjonsdagen 16. juni, men hans kult er hovedsakelig begrenset til Sør-Tyskland, særlig bispedømmet München-Freising. Han er skytshelgen mot pest og øre- og øyenlidelser.

I kunsten fremstilles Quirinus gjerne i fyrstelige klær, som imidlertid er en sammenblanding med legenden om den hellige Quirinus av Roma, som skal ha vært sønn av keiser Filip Araberen, og som også skal ha blitt drept i 269 og har minnedag 25. mars. Han avbildes også i rustning, for muligens tjente han som soldat. Noen kunstnere har feilaktig gitt ham ni kuler som attributt, men det er en sammenblanding med Quirinus av Neuss. Han avbildes også med brønner og flasker.

I sognet Kranzberg, som tidligere tilhørte klosteret Tegernsee, er Quirinus kirkepatron og feires hvert år den 30. mars. Også på andre steder i erkebispedømmet München-Freising æres Quirinus som skytshelgen, for eksempel i Ostermünchen (ved Tuntenhausen) og i Aubing. Martyren Quirinus forveksles ofte med den hellige biskop og martyr Quirinus av Siscia, som ble kastet i elven for å druknes.

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, Melchers, Gorys, Dammer/Adam, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, erzbistum-muenchen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. februar 2000

av Webmaster publisert 21.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52