Den hellige Romanus av Metz ( -489)

Minnedag: 13. april

Den hellige Romanus (fr: Romain) var biskop av Metz i Frankrike på 400-tallet. Han reparerte med sin omsorg skadene og ruinene som hunerkongen Attilas raseri hadde etterlatt der. Han døde i 489 og hans minnedag er 13. april.

av Webmaster publisert 22.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52