Den salige Robert Guérin du Rocher (1736-1792)

Minnedag: 3. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Robert Guérin du Rocher ble født den 25. september 1736 i Repas i bispedømmet Séez i Frankrike. Han sluttet seg til jesuittordenen i Paris den 25. september 1752, seks år etter sin bror, den salige Peter (Pierre) Guérin du Rocher. Etter sine første studieår i ordenen dro han i 1757 for å undervise i Nevers, og i 1762 underviste han i litteratur i Eu. Han var fortsatt ikke presteviet da jesuittordenen ble oppløst i Frankrike i 1762.

Åpenbart dro han til Lilleasia for å arbeide i misjonen i Den nære østen. Det er ikke kjent hvor eller når han fullførte teologistudiene og ble presteviet, men han var prest i Saloniki, som da var under tyrkisk herredømme, mellom 1769 og 1773. Han ble til slutt utvist av tyrkerne, tydeligvis på grunn av alle han konverterte, og vendte tilbake til Paris. Der ble han åndelig veileder for Visitasjonssøstrene i Rue du Bac. I 1782 ble han kappelan i Salpétrière, et hjem for eldre i Paris. I Frankrike ga han ut "Brev fra en apostolisk misjonær og prest i Levanten til erkebiskopen av Paris om religionens nåværende stilling blant grekerne".

I 1790 dro han for å bo sammen med sin bror Peter, som var leder for et hus for nykonverterte i Paris. I 1791 nektet han å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). De to jesuittiske brødrene ble arrestert i konvertitthuset den 13. august 1792 og tatt med til seminaret Saint-Firmin. Der led de martyrdøden den 3. september.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Robert Guérin du Rocher har minnedag 3. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52