Den hellige Rogellus og Servus-Dei av Córdoba ( -852)

Minnedag: 16. september

Den hellige Rogellus (Rogelio) levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52).

Da var Rogellus allerede en gammel mann. Han hadde en ung disippel, den hellige Servus-Dei (Abdallah; sp: Servideo), som kom østfra, men hadde slått seg ned i Córdoba. De to hadde sluttet en pakt om aldri å forlate hverandre før de hadde gitt sitt blod som martyrer. De blandet seg med folkemengden og gikk inn i en moske og forkynte evangeliet og fordømte islam. Mengden vendte seg mot dem og ville ha revet dem i småbiter hvis ikke en kadi som var til stede, hadde grepet inn. Han ga ordre om at de skulle lenkes og settes i fengsel.

I fengselet møtte de Emilas og Jeremias, to hellige brødre som ble henrettet den 15. september. Til straff for at Rogellus og Servus-Dei hadde gått inn i moskeen, ble de dømt til å få alle lemmene hogd av – til slutt hodet. Dommen ble eksekvert den 16. september 852.

Deres minnedag er dødsdagen 16. september. Beretningen om deres martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52