Den hellige Rufus av Avignon ( -~200)

Minnedag: 12. november

Den hellige Rufus (fr: Ruf) æres som den første biskop av Avignon i Frankrike. Han eksisterte med sikkerhet, men de biografiene som vi har om ham, er helt uhistoriske. Han døde rundt 200. Hans minnedag er 12. november, men 22. mars nevnes også.

Han kan være identisk med den hellige Rufus av Roma, den hellige apostelen Paulus' disippel.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52