Den hellige Rupert av Salzburg (~650-~718)

Minnedag: 27. mars

Skytshelgen for Oberbayern, Kärnten og Salzburg; for erkebispedømmet Salzburg og bispedømmene Graz-Seckau og Gurk-Klagenfurt; for gruvedrift; for hunder; beskytter mot sykdommene rosen og hundegalskap

Den hellige Rupert (Ruprecht, Robert, Hrodpert, Hruodperht, lat: Rupertus) ble født ca 650, muligens i Worms i Tyskland. Han tilhørte greveslekten Robertinerne, en gren av karolingerne. Kronikøren Franciskus Dückher von Hasslaw skriver i sin «Salzburgischen Chronik» fra 1666 at Rupert stammet fra frankisk kongslekt og irsk hertugslekt. Noen hevder at han var irsk og at hans gæliske navn var Robertach. Ifølge de fleste kildeskrifter var han korbiskop av Worms ved Rhinen. Det var de hellige Willibrord og Bonifatius som skapte institusjonen chorepiscopi, korbiskoper eller vandrebiskoper i Vest-Europa, som uten bispedømmer dro fra sted til sted for å hjelpe misjonærene i deres arbeid.

En annen versjon sier at Rupert var biskop av Worms, men ble utvist, enten av politikere, hedninger, arianere eller en kombinasjon av alle disse. Han kom trolig omkring 697 til hertug Theodo II av Bayern, som residerte i Regensburg, og underviste ham i den kristne tro. Hertugen ble døpt, og adelen og folket fulgte hans eksempel (dette er omtvistet). Det er usikkert om han også vandret til Lorch for å preke der og grunnla Seekirchen ved Wallersee. Folkevandringene hadde etterlatt seg mye større ødeleggelser i Romerrikets østlige provinser enn i de hovedsakelig galliske vestdelene. Derfor måtte man i Østerrike, Bayern og Ungarn gjenopprette den kirkelige organisasjonen etter at de germanske folk hadde slått seg ned og var blitt medlemmer av Kirken.

Det gamle romerske Juvavum eller Helfenburg var sunket i ruiner og blitt bare en liten landsby. Rupert slo seg ned her rundt år 700 og gjorde dette stedet til sentrum for misjonsarbeidet. Hertug Theodo ga landet omkring til ham og de munkene som fulgte ham. Dette er i dag byen Salzburg, og Rupert regnes som dens grunnlegger og første biskop. På en høy klippevegg bygde han klosteret St. Peter, som fortsatt blomstrer i Salzburg. På det nåværende Nonnberg grunnla han et benediktinerinnekloster, det eldste kvinneklosteret i det tyske språkområdet. Hans fromme niese Erentrudis (noen skriver at hun var hans søster) ble abbedisse. Etter irsk skikk var Rupert abbedbiskop av St. Peter, som fra sitt kloster også styrte som biskop uten å ha et geografisk avgrenset bispedømme. Først på 900-tallet ble embetene abbed og biskop skilt.

Også det nåværende Bischofshofen ble grunnlagt av ham, og også klosteret Weltenburg skal gå tilbake til ham. Det blir sagt at han i Altötting gjorde om det hedenske tempelet for de syv planetene til en valfartskirke til ære for Guds Mor, men dette er ikke historisk bevist. Det åttekantede grunnrisset går vel heller tilbake til et tidlig kristent baptisterium, som kanskje eksisterte allerede i Romerriket. På grunn av hans enorme virke i Bayern fikk han tilnavnet «Bayerns apostel». Først ble han fulgt av de to hellige misjonærene Chunibald og Gislar, og senere hentet han enda 12 misjonærer fra området rundt hjembyen. Han tok seg frem på de besværlige veiene i daler og bratte fjellpass til de mest avsidesliggende steder, hvor han underviste folket og utryddet vantro og overtro. Han satte i gang saltgruvedrift for å gi et utkomme til de fattige innbyggerne. Mange kirker og steder bærer Ruperts navn og er tradisjonelt forbundet med ham, men noen av kirkene ble utvilsomt viet til ham i senere tider.

Rupert døde i Salzburg rundt 720, etter tradisjonen på påskedag, den 27. mars 718. Den 24. september 774 ble hans og Chunibalds og Gislars bein overført til den nylig påbegynte Hubertus-domen av hans hellige etterfølger Virgilius, og dette tilsvarer en helligkåring. I dag hviler Ruperts og Virgilius' bein i høyalteret i domkirken. I klosterkirken St. Peter i Salzburg kan man i det høyre sideskipet se hans opprinnelige klippegrav. Hans minnedag er dødsdagen 27. mars. I Salzburg feirer de hans translasjonsfest, «Herbstruperti», den 24. september. Han feires da gjerne sammen med Virgilius, som ellers har minnedag på dødsdagen 27. november. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Han fremstilles med et fat salt, ofte også med bildet av Guds Mor fra Altötting på armen. Nonnberg er kjent fra filmen Sound of Music.

av Webmaster publisert 28.09.2000, sist endret 20.01.2019 - 12:55