Den salige Rudolf Strabo (1100-t)

Minnedag: 29. april

Den salige Rudolf Strabo levde på 1100-tallet i Frankrike. Han var ridder, men la av seg rustningen for å ikle seg «Jesu Kristi uniform». Men samtykke fra sin hustru Fredesinde ga han i 1136 all sin eiendom til klosteret Notre-Dame i Mont-Saint-Martin i Gouy i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike, som var grunnlagt av den salige Garembert av Bony (ca 1084-1141).

Deretter ba han selv om å bli opptatt i det samme klosteret hos premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Hans hustru ble ordenssøster i kvinneklosteret Macquincourt, som også var grunnlagt av Garembert.

Rudolf adlød med samme iver sine overordnede i klosteret som han tidligere hadde adlydt sine militære befalhavere. Han døde i et ukjent år. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 29. april.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52