Den hellige Sabas av Kalymnos (1862-1948)

Minnedag: 7. april

Den hellige Sabas av Kalymnos (1862-1948)
Skytshelgen for Kalymnos

Den hellige Sabas (Sabbas, Sabba, Saba, Sava, Savas, Savva, Savvas) ble født som Vasilios (Basilios) i 1862 i Ganu ved Chora ved Konstantinopel i det østlige Trakia, i det som nå er den europeiske delen av Tyrkia. Han kom fra en fattig familie som drev en liten butikk. Han bestemte seg tidlig for å gå i kloster til tross for at hans foreldre ville at han skulle overta deres lille butikk. Men en vakker dag da han var tolv år gammel, rømte han og gikk til fots til klosteret (skete, sketis, skiti) St. Anna på Athosfjellet. I tillegg til de vanlige monastiske pliktene lærte han ikonmaling og bysantinsk musikk. Der ble han værende i nitten år før han dro tilbake til foreldrene og var der en kort periode.

I 1887 dro han på en pilegrimsreise til Det hellige Land, og der trådte han inn som munk i klosteret St. Georg av Khoziba (Georg Hozevitou) nær elven Jordan i Palestina for å vie seg til hesychasmen (gr: esychia = en tilstand av ro). Munkene på Athosfjellet mente at en kristen ved å skape perfekt ro i kropp og sinn kan bli benådet med en ekstraordinær visjon av Guds «uskapte lys». Det er en gave fra Gud som bringer renhet og dyp åndelig innsikt. Etter en periode som novise mottok han i 1890 tonsuren og ble ikledd drakten som munk av sin abbed. Han fikk da klosternavnet Sabas.

I 1894 ble han sendt til Athos for å videreutdanne seg som ikonmaler, og der var han i tre år. I 1902 ble han diakonviet og i 1903 ble han presteviet i Jerusalem. Deretter tilbrakte han et år som medlem av Brorskapet av Den hellige Grav i den guddommelige liturgi i Gravkirken i Jerusalem. I 1906 ble han sjelesørger ved det teologiske akademi i Korsklosteret.

Fra 1907 til 1916 levde han i ørkenen ved Jordan hvor han levde et strengt liv og beskjeftiget seg med bønn og ikonmaling. Hans bolig besto av to celler som han hadde adgang til ved å klatre opp en taustige. Denne isolasjonen var nødvendig for en suksessfull indre konsentrasjon og noetisk bønn (nous er den rene fornuft, psyken eller sjelen), og han gjorde stor åndelig fremgang der.

Men på grunn av helsemessige årsaker og den politiske situasjonen i Palestina som gjorde livet utrygt på grunn av truslene fra muslimene som plyndret stedene hvor de kristne oppholdt seg, vendte Sabas i 1916 tilbake til Hellas, hvor han lette etter et rolig sted for å fortsette sitt monastiske liv. Han reiste rundt i Hellas i tre år, men kunne ikke finne et passende sted. Blant annet bodde han i to år på øya Patmos før han for tredje gang dro som ikonmaler til Athos.

Da Sabas var i Aten for å kjøpe farger til sin ikonmaling, ble hans bønner besvart da en annen helgen, den hellige Nektarios, ba ham komme til Treenighetsklosteret i Aegina og tjene som prest for nonnene der. Der kunne han også lære dem ikonmalingens hellige kunst og bysantinsk musikk. Han ble værende i klosteret i seks år, fra 1919 til 1925. Tiden i klosteret var en av de betydeligste i Sabas' liv på grunn av hans forbindelse med Nektarios, som da var på høyden av sin åndelige utvikling. Sabas hadde anledning til å skrifte for Nektarios og motta åndelige råd fra ham. De to hadde den høyeste aktelse for hverandre, og begge betraktet den andre som en helgen. Da Nektarios døde i 1920, var det Sabas som forrettet i begravelsen.

Nektarios (1846-1920) var metropolitt av Pentapolis og undergjører i Aegina, og han ble offisielt anerkjent som helgen av det økumeniske patriarkatet i Konstantinopel i 1961. Hans minnedag feires den 9. november. Han kalles ofte Nektarios av Pentapolis eller Nektarios av Aegina.

Det var Sabas som malte det første ikonet av Nektarios: En dag ba Sabas abbedissen om ikke å la noen forstyrre ham på førti dager, og i denne tiden holdt han seg på sin celle, hvor nonnene kunne høre konstant konversasjon mellom den døde helgenen og den levende helgenen. Etter førti dager kom han ut av cellen og holdt et ikon av Nektarios. Han ga det til abbedissen og ba henne plassere det i kirken for venerasjon. Abbedissen var overrasket siden Nektarios ennå ikke hadde blitt herliggjort («kanonisert») som helgen, og hun var redd for at klosteret kunne komme opp i vanskeligheter. Selv om Sabas alltid var mild og ydmyk, insisterte han, og han sa i en kommanderende tone: «Du må vise lydighet: ta ikonet og plasser det på ikonostasen, og ikke saumfar Guds vilje». Han kjente Nektarios' hellighet og renhet.

Etter Nektarios' død kom flere og flere pilegrimer til klosteret på grunn av Nektarios' voksende ry som undergjører. Dette forstyrret det stille livet som Sabas elsket, og derfor forlot han klosteret i 1925, igjen for et stillere liv.

Han dro via Aten til øya Kalymnos (Calymna) i øygruppa Dodekanesene, hvor han først levde i klosteret St. Katarina. Da nonnene i dette klosteret gikk over til den gamle kalenderen, forlot Sabas klosteret og flyttet til Allehelgensklosteret, hvor han levde som prest og skriftefar for nonnene i 22 år. Fremfor alt virket han i ytterste askese som skriftefar for svært mange mennesker. Han underviste også de troende og barna og hjalp enker og de fattige. Han var enkel og ydmyk og fullstendig ukjent med pengebekymringer, og han hadde som prinsipp ikke å la penger tilbringe natten under hans tak, så han delte dem ut straks han fikk dem.

Den hellige Sabas' relikvier på Kalymnos

Som skriftefar kombinerte han overbærenhet med strenghet, og han var overbærende med visse synder og strengere med andre. Han fortsatte sin åndelige perfeksjon helt til slutten av sitt liv og praktiserte ekstreme former for selvbeherskelse når det gjaldt mat, drikke og søvn. Sabas ble et lysende eksempel på dyder for alle som kom i kontakt med ham. Mange kjente himmelsk vellukt i hans nærhet, og noen så ham til og med lette fra bakken mens han sto i bønn.

Mot slutten av livet var Sabas i en tilstand av intens bønn og hellig anger. I tre dager mottok han ingen, og han ga sine siste råd med å be om kjærlighet og lydighet i Kristus. Til abbedissen sa han: « Kjærlighet! Kjærlighet! Kjærlighet! (Agapa! Agapa! Agapa!)» Da han var på nippet til å trekke sitt siste åndedrag, mottok han plutselig styrke, klappet seks ganger i sine velsignede små hender mens han sa sine siste ord: «Herren! Herren! Herren!» Sabas døde den 7. april 1948 (25. mars etter den gamle kalenderen) på Kalymnos i Dodekanesene. En nonne så den helliges sjel stige i en gyllen sky mot himmelen.

Det første ikonet av den hellige Sabas av Kalymnos

Den 7. april 1957 åpnet metropolitt Isidoros av Kalymnos Sabas' grav i henhold til gresk-ortodoks skikk. En himmelsk vellukt steg opp fra graven og dekket hele øya Kalymnos, et fenomen som ble bevitnet av mange, inkludert den lokale biskopen. Dette var et tegn på hans hellighet, og det samme var det faktum at hans legeme ble funnet intakt. Han ble helligkåret av den greske kirken i 1958. Fortsatt valfarter til hans grav på fjellet over Photia, og stadig meldes det om mirakuløse helbredelser. Det finnes ingen helgener på de greske øyene som tilskrives så mange mirakler.

I 1961 malte en ikonograf i klosteret Kapsokalyvia på Athosfjellet et ikon av Sabas etter anmodning fra abbedisse Filothei. Ikonet kom med ferjen og ble brakt fra postkontoret til tollhuset hvor nonnene kunne hente det. Da begynte klosterklokken å ringe av seg selv, og den fortsatte til ikonet var brakt til klosteret.

Han kalles også «Sabas den Nye». Hans minnedag er vanligvis dødsdagen 7. april (25. mars i den gamle kalenderen), men i andre tradisjoner kan han feires den 7. februar, 5. desember (sammen med den hellige Sabas av Mar Saba) eller på femte søndag i fasten sammen med den hellige Maria av Egypt. Han er skytshelgen for Kalymnos.

av Webmaster publisert 07.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52