Den hellige Sandila av Córdoba ( -~855)

Minnedag: 3. september

Den hellige Sandila (Sandalus, Sandolus, Sandulf, Sandalio, Sándalo) levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere etterfølger Muhammad (Mahomet) I (852-86).

Sandila ble martyrdrept av maurerne i Córdoba rundt 855. Hans minnedag er 3. september.

Selve det faktum at han led martyrdøden, ville muligens ha blitt glemt om det ikke ble dokumentert av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52