Den salige Symforian Ducki (1888-1942)

Minnedag: 11. april

Den salige Symforian ble født som Felix Ducki i 1888 og tilhørte fransiskanerordenens reformgren kapusinerne (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap). Han var legbror i kapusinerklosteret i Warszawa og levde i kristen enkelhet og fransiskansk ånd.

Han ble arrestert i 1941 og sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim). Der ble han brutalt drept den 11. april 1942 av vokterne i leiren.

«I vokternes øyne var raseri, frykt og vanvidd. En av dem slo ham i hans grånede hode med en stang. Han falt på kne, reiste seg igjen og gjorde korsets tegn med sine siste krefter. Kanskje visste han ikke hvem han velsignet, kanskje tilga han dem som drepte ham i trofasthet mot sin Mester. Han sa noe som vi, som sto så nær, ikke kunne forstå, og med disse ordene falt han mellom oss og fangevokterne, slik at han sperret veien mellom fangene og morderne» (Czeslaw Ostankowicz).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 70 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 11. april, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52