Den salige Sigmund Sajna (1897-1940)

Minnedag: 17. september

Den salige Sigmund Sajna (pl: Zygmunt) ble født i 1897 og var sekularprest i erkebispedømmet Warszawa i Polen. Han var sogneprest i Gora Kalwarii og var en sjeldent offervillig sjelesørger som strålte av kjærlighet til Gud og sin neste. Selv ikke arrestasjonen i januar 1940 avbrøt hans tjeneste som prest.

Han fortsatte tjenesten for sine medfanger i Palmiry i Kampinos-skogen nordvest for Warszawa. Der henrettet tyskerne mellom 1940 og 1943 over 2.000 polakker, særlig fra intelligentsiaen i Warszawa-området. Like til siste stund før henrettelsen den 17. september 1940 tjente han de 200 som ble henrettet sammen med ham.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 50 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 17. september, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:54