Den hellige Theodemir av Córdoba ( -850)

Minnedag: 25. juli

Den hellige Theodemir (sp: Teodomiro) levde på 800-tallet i Spania og var munk. Córdoba i Sør-Spania var på den tiden maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. På midten av 800-tallet drev maurerne kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52).

Theodemir ble martyrdrept den 25. juli 850 i Córdoba. Hans lik ble berget av hans medkristne sammen med liket av den hellige diakonen Paulus, som hadde lidd martyrdøden den 20. juli. Begge ble gravlagt i koret i kirken St. Zoilo.

Theodemirs minnedag er dødsdagen 25. juli. Beretningen om hans martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:54