Den hellige Timoteus av Symbola (d. 795)

Minnedag: 21. februar

De hellige Timoteus av Symbola og Eustathius av Antiokia, som begge minnes den 21. februarDen hellige Timoteus (Timotheos) ble født en gang på 700-tallet i Italia. Han ble som svært ung munk i et kloster ved navn Symbola (Symboleon) nær Olympos-fjellet i Bitynia, den nordvestlige regionen i Lilleasia. På den tiden var Theoctistus arkimandritt i klosteret. Timoteus var disippel av Theoctistus og også av den hellige Platon av klosteret Studion, som hadde levd som munk i Symbola siden 759. Platon var onkel til den hellige Theodor Studitten (av Studion) (Theodoros Studitos).

Timoteus oppnådde en høy grad av åndelig perfeksjon og aksepterte nåden av ubevegelighet, apatheia. Gud ga ham også den gaven å helbrede syke og drive ut onde ånder. Han tilbrakte mange år som eremitt og streifet omkring i villmarken, fjellene og skogene, både dag og natt mens han ba kontinuerlig. Han hadde i sitt hjerte innprentet bildet av Kristus. Han ble svært gammel og døde fredelig i år 795 etter å ha forsvart venerasjonen av de hellige bilder mot ikonoklastene. Hans minnedag er 21. februar.

Kilder: Infocatho, oca.org, stjosephmelkitecatholicchurch.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2001

av Webmaster publisert 12.10.2001, sist endret 01.10.2018 - 18:08