Den salige Ursula Haider av Leutkirch (1413-1498)

Minnedag: 20. januar

Den salige Ursula Haider ble født i 1413 i Leutkirch i Allgäu i den nåværende delstaten Baden-Württemberg helt sør i Tyskland. Hun mistet begge sine foreldre og fikk sin første oppdragelse av bestemoren og en bror av moren som var prest. Som niåring ble hun ført frem til sin første kommunion i Reute ved Ravensburg av den salige Elisabeth Achler av Reute.

Som 18-åring trådte Ursula inn hos klarissene (Ordo Sanctae Clarae – OSC) i klarisseklosteret i Valdunen i Vorarlberg, den vestligste delen av Østerrike. Fra 1467 ledet hun dette klosteret som abbedisse.

I 1480 sendte fransiskanernes provinsial Heinrich Karrer Ursula og syv av hennes medsøstre til Villingen i Schwarzwald i Baden-Württemberg. Byrådet ville gjøre om det åpne klosteret Bicken til et lukket klarissekloster, og derfor hadde de henvendt seg til provinsialen. Den verdslige øvrigheten i Valdunen ville ikke gi slipp på sin høyt ærede abbedisse, men Ursula fulgte lydig provinsialens kall.

Da Ursula og hennes følge kom til klosteret, hadde det bare seks nonner, men av disse forlot fem søstre stedet og bare en valgte å bli. Ursula overtok ledelsen av klosteret og reformerte det fullstendig, og hun brakte til høy standard. I 1489 trakk hun seg fra embetet som abbedisse på grunn av vedvarende sykdom. I 1491 fikk klosteret som det første korsveisavlat.

Ursula døde den 20. januar 1498 i Villingen. Hennes minnedag er dødsdagen 20. januar. Hun var mystiker og hadde mystiske gaver som lignet på den hellige Henrik Seuse, som hun var influert av. Hun innpreget sine søstre en inderlig andakt for Jesu Hjerte og en dyp kontemplasjon av Kristi lidelse. Ursulas nedtegnelser om sitt liv, virke og mystiske gaver har gått tapt, men innholdet er bevart i en kronikk av Juliana Ernstin fra 1637.

av Webmaster publisert 26.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54