Den hellige Varus (4. årh.)

Minnedag: 19. oktober

Den hellige Varus var en romersk soldat i Øvre Egypt som led martyrdøden tidlig på 300-tallet for å ha vist omsorg for kristne fanger. Minnedag 19. oktober.

av Webmaster publisert 23.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:54