Den salige Vilhelm Timon (d. 1601)

Minnedag: 22. august

Den salige Vilhelm Timon (Wilhelm, William) ble født en gang på slutten av 1500-tallet i Utrecht i Nederland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Park i Heverlee like sør for Leuven/Louvain (ty: Löwen) i Brabant i Flandern i dagens Belgia.

Vilhelm var i besittelse av beundringsverdige åndelige og spirituelle gaver og hadde en spesiell andakt for regelens far, den hellige Augustin av Hippo. Han etterlot seg et manuskript med tittelen Excerpta ex libris omnibus D. Aurelii Augustini. Denne Guds mann var i tillegg helt fra sin tidligste ungdom en glødende ærer av den hellige Jomfru Maria. Etter sin vielse til subdiakon ble han alvorlig syk. Den salige jomfru skal ha forutsagt hans dødstime da hans tilstand forverret seg.

Han formante sine medbrødre som sto rundt hans seng, om ikke å være engstelige, for hans død skulle inntreffe på oktavdagen for Marias himmelfart. Og på denne dagen, den 22. august 1601, døde han. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 22. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55