Den salige Walter Schuyssens (1536-1580)

Minnedag: 22. august

Den salige Walter Schuyssens ble født i 1536 i Eersel i provinsen Noord-Brabant i det sørlige Nederland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Averbode nær Diest i Brabant i Flandern i erkebispedømmet Mechelen (fr: Malines) i dagens Belgia.

Etter noen år som novisemester og prior ble han i 1565 utnevnt til sogneprest av Zutendaal. Under pestepidemien i 1574 ble han værende i sitt sogn. 1580 var et kritisk og urolig år, da plyndrere hjemsøkte landet. De tok også Walter til fange på veien fra Zutendaal til Genk, bandt ham til en hestehale og trakk ham på denne måten til Smeermaas. Hardt skadet brakte man den halvdøde mannen til Maastricht, hvor han døde den 22. august 1580. Han fikk ikke en gang tid til å ordne sine affærer. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 22. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55