Den hellige Wilfetrudis av Nivelles (~610-669)

Minnedag: 23. november

Den hellige Wilfetrudis (Wulfetrude, Wolftrud) ble født rundt 610 i Brabant i Belgia. Hun var datter av hushovmesteren (major domus) Grimoald, som var sønn av den salige hushovmesteren Pipin av Landen (den eldre) og hans salige hustru Itta av Nivelles. Farens søstre, de hellige Begga av Andenne og Gjertrud av Nivelles, regnes også med blant helgenene.

Wilfetrudis trådte inn som benediktinernonne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Nivelles i Brabant i dagens Belgia, som var grunnlagt av hennes mormor Itta og hennes tante Gjertrud. Gjertrud var bare tretti år da hun i 656 gikk av som abbedisse, og hun ble etterfulgt av Wilfetrudis, som ble den andre abbedissen av Nivelles. Gjertrud døde i 659.

Wilfetrudis døde i 669 i Nivelles. Hennes minnedag er 23. november.

av Webmaster publisert 18.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55