Arnfinn Haram

Arnfinn Haram (foto: Peter Tálos)

HARAM, Arnfinn Andreas O.P., født 25. september 1948 i Ålesund (prelaturet Trondheim), tidligere luthersk prest og prost, opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap 12. april 1998 i St. Olav i Oslo.

Første ordensløfter i dominikanerordenen 18. september 1999 i Strasbourg. Diakonviet den 9. november 2002 i Lund i Sverige.

Evige løfter 23. august 2002 i St. Dominikus kirke i Oslo.

Presteviet den 16. mai 2003 i St. Dominikus kirke av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.

3. september 2003 – 10. juni 2012
Geistlig rådgiver for Katolsk Studentlag i Oslo
26. oktober 2003 – 2005
Medlem av arbeidsutvalget i Pastoralrådet for Oslo katolske bispedømme
1. februar 2006 – gjenutnevnt 1. februar 2008 – 10. juni 2012
Medlem av Akademisk studieråd for Oslo katolske bispedømme
8. oktober 2007 – 7. oktober 2010
Varamedlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
Februar–juni 2008
Studieopphold ved Angelicum i Roma. Avsluttet med lisensiatsgrad i teologi oktober 2008.
17. september 2009 – 10. juni 2012
Prior for dominikanerne i St. Dominikus kloster, Oslo

Døde den 10. juni 2012, 63 år gammel. Rekviemmesse tirsdag 19. juni klokken 11.00 i Ris kirke, med påfølgende begravelse på Vestre gravlund.

av Webmaster publisert 15.10.2010, sist endret 10.04.2013 - 20:12