Berit Lea

LEA, Berit Hildegard, født på Jevnaker og oppvokst på Lena, Østre Toten. Hun har tidligere arbeidet i mange år i NRK i Oslo (kontorfullmektig, platearkivet), og ved Heimen Husflidsutsal i Oslo. Berit Lea konverterte i juni 1999 i St. Olav.

Ansatt i september 2000 som kontormedarbeider i St. Olav menighet som sakristan, med norskopplæring for fremmedspråklige.

Leder av legpicpusene i Oslo katolske bispedømme.

Ansvarlig sakristan i St. Olav domkirke fra september 2006 til 31. januar 2008.

av Webmaster publisert 12.01.2010, sist endret 08.11.2019 - 15:08