Britt Myrli

MYRLI, Britt Dagmar Knoff.

1. mai 2014 – 1. august 2019
Eiendomsforvalter i Oslo katolske bispedømme
av Mats Tande publisert 06.05.2014, sist endret 31.07.2019 - 17:30