Claes Tande

Claes Tande (foto: Peter Tálos) E-post Claes(dot)Tande(at)katolsk(dot)no

TANDE, Claes, født 1955 i Trondheim. Lærerutdannet i Trondheim.

Presteutdannet ved jesuittenes Philosophische und Theologische Hochschule "Sankt Georgen" i Frankfurt am Main, og ved The North American College, og Collegio della Santa Maria dell'Anima i Roma, med studier ved Det pavelige universitet Gregoriana og kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen i Roma.

Presteviet den 20. desember 1986 i St. Olav kirke, Trondheim, av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC., apostolisk administrator av Trondheim. Inkardinert i prelaturet Trondheim frem til 2006. Lisensiat i katolsk kirkerett fra "Gregoriana" juni 1987. Kom tilbake til Norge 1. juli 1987.

8. juli 1987 – 1. oktober 1989
Assistent ved Tribunalet for Oslo katolske bispedømme, Oslo
1. november 1987 – 1. juni 1988
Kapellan i St. Olav domkirke, Oslo
1. juni 1988 – 1. juni 1991
Åndelig rådgiver for Unge Norske Katolikkers Forbund (UNKF)
1. oktober 1989 – 28. mai 1996
Assisterende rettsvikar (vise-officialis) for Oslo katolske bispedømme
1. oktober 1989 – 1. oktober 1994
Sjelesørger (kontaktperson) for filippinere
21. april 1992 – 1. august 2006
Redaktør for Broen, katolsk kirkeblad
1. september 1994 – 1. september 2006
Sogneprest for St. Olav domkirke, Oslo
28. mai 1996 – 1. september 2006
Rettsvikar (officialis) for Oslo katolske bispedømme
30. oktober 2005 – 28. september 2007
Fast medlem av arbeidsutvalget i pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
11. april 2006
Inkardinert i Oslo katolske bispedømme
1. september 2006 – 24. juni 2010
Sabbatsår og forskningsfri: Oslo (MF). Trondheim (Gunnerus). Washington DC (Catholic University of America/Institute of Christian Oriental Research (ICOR)/Clementine Library, Georgetown University, Library of Congress). New Haven (Yale). Ossining (Maryknoll). Seton Hall (U.S. Catholic China Bureau). St. Augustin, Tyskland (China-Zentrum). Macao (Instituto Ricci de Macao). Hongkong (Holy Spirit Study Centre). Quezon City, Filippinene (Institute for Consecrated Life). Taipei (Taipei Ricci Institute).
24. juni 2010 –
Sogneprest i St. Johannes Døperens menighet i Sandefjord, som ble opprettet 24. juni 2010
20. januar 2021 –
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme

Sandefjord:
adresse.gif Kirkegaten 10, 3211 SandefjordTelefon 479 02 739
Oslo:
Adresse Westye Egebergs gate 4 B, 0177 OsloTelefon 479 02 739
av Webmaster publisert 21.12.2010, sist endret 22.12.2022 - 10:59