Charles-Placide Ngboko Zondo

E-postzondo(at)katolsk(dot)no

NGBOKO ZONDO, Charles-Placide

Ansvar for fransktalende i nasjonalsjelesorgen i Oslo katolske bispedømme.

Kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

Kontakt Telefon 23 21 95 71 (kontor) Telefon 489 95 645 (mobil)

av Mats Tande publisert 20.01.2017, sist endret 03.01.2020 - 15:07