Else-Britt Nilsen

Else-Britt NilsenE-post Else-Britt(dot)Nilsen(at)katolsk(dot)no

NILSEN, Else-Britt O.P., f. i Oslo/Norge 1946.

23. mars 2011 - mars 2015

             Styreleder i Norges Kristne Råd

Curriculum Vitae

Utdannelse
Mag. art. (sosiologi) 1971
Lic. theol. 1982
Dr. theol. 1990
Ordensliv
Trådte inn i på Katarinahjemmet 1971
Første løfter 1975, evige løfter 1978
Priorinne ved Katarinahjemmet to perioder (1985-1991, 1994-2000)
Generalpriorinne for kongregasjonen Notre-Dame de Grâce fra 9. mai 2003, gjenvalgt 3. september 2007,  juli 2011 og 24. juni 2015
Stillinger
Vit.ass. ved INAS 1969-1972
Forskningsoppdrag for den katolske kirke i Norge 1974-1979
Redaktør for Tidsskriftet St. Olav 1978-1979, 1982-1984
Forsker ved Inst. for systematisk teologi ved Universitetet i Oslo 1983-1988, 1992-1996, 1999-
Statsstipendiat 2001-
Professor II ved Menighetsfakultetet fra høstsemesteret 2010
Verv og annet
Styremedlem i/leder av Norges Kristne Råd
Medlem av Norsk Teologisk Samtaleforum
Medlem av Den katolsk-lutherske kontaktgruppen
Medlem av økumeniske kommisjon (leder), Oslo katolske bispedømme
Medlem av Akademisk studieråd for Oslo katolske bispedømme 1. februar 2006- 29. august 2013.
Økumenisk sekretær for Oslo katolske bispedømme fra 1. oktober 2007, gjenutnevnt 25. januar 2013
Koordinator for Oslo katolske bispedømmes kommisjon for det permanente diakonat fra 15. februar 2010, gjenutnevnt 20. august 2014
Fagprofil
Klosterliv
Økumenikk
Nonner/ordenssøstre og kvinner i kirken
Nyere norsk og nordisk katolsk kirkehistorie
Ritualer
Presterollen
Ekteskap og familie
Diakoni
Utvalgte publikasjoner
Religious identity and national loyalty: Women religious in Norway during the Second World War, Nuns and sisters in the Nordic countries after the reformation / ed.: Y. M. Werner, 2004
Nonner i storm og stille. Katolske ordenssøstre i Norge i det 19. og 20. århundre, 2001
Bak klosterets port. Nonner i Norge forteller, 1996 (Skrevet sammen med Knut Aukrust)
Gjennom prestenes briller. Om ekteskap og kirkens vigselspraksis, 1991

Adresse  Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo Telefon  23 21 54 10 Telefax  23 21 54 36

av Webmaster publisert 19.06.2010, sist endret 25.06.2015 - 15:56