Elin Ekroll

Elin Ekroll; foto: Kari BerleEKROLL, Elin.

Barne- og ungdomskontakt i St. Svithuns menighet, Stavanger.

Koordinator for undervisningen i St. Svithuns menighet, Stavanger, fra 1. januar 2008.

Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid 1. mars 2011–2014.

Døde 22. januar 2016.

av Webmaster publisert 23.12.2008, sist endret 16.02.2016 - 12:09