Erik Varden

Erik Varden
Biskop Erik Vardens våpen
Våpenskjold Trondheim (fra 2015)

E-post Erik(dot)Varden(at)katolsk(dot)no

Biskopen Varden har et eget nettsted: coramfratribus.com.

VARDEN, Erik O.C.S.O., født 1974, kommer fra Degernes i Østfold.

Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av da Dom Markus Bernt Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg i juni 1993.

Varden har doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.

Påbegynte studier ved Pontifical Oriental Institute i Roma i oktober 2009. Lisensiat juni 2011 med avhandlingen The Ascesis of Compassion in the Vita Hypatii of Callinicos.

20. april 2002
Inntrådt i Mount Saint Bernard Abbey, og ikledt 15. oktober samme år
1. oktober 2004
Avla de timelige løfter
6. oktober 2007
Avla de evige løfter
9. september 2010
Diakonviet i Mount Saint Bernard Abbey, England, av Malcolm McMahon OP, biskop av Nottingham
16. juli 2011 
 Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey, England, av biskop McMahon
16. april 2015
Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey
1. oktober 2019
Utnevnt til biskop-prelat av Trondheim av pave Frans I
3. oktober 2020
Vigslet til biskop av Trondheim (se et fotogalleri)
4. oktober 2020
Feiret første pontifikalmesse i St. Olav domkirke, Trondheim (se et fotogalleri)
31. august 2023
Utnevnt til apostolisk administrator sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis av Tromsø stift

Adresse Sverres gate 1, 7012 Trondheim

av Webmaster publisert 14.09.2010, sist endret 31.08.2023 - 12:55