Erik Varden

Erik Varden
Biskop Erik Vardens våpen
Våpenskjold Trondheim (fra 2015)

E-post Erik(dot)Varden(at)katolsk(dot)no

Biskopen Varden har et eget nettsted: coramfratribus.com.

VARDEN, Erik O.C.S.O., født 1974, kommer fra Degernes i Østfold.

Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av da Dom Markus Bernt Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg i juni 1993.

Varden har doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.

Påbegynte studier ved Pontifical Oriental Institute i Roma i oktober 2009. Lisensiat juni 2011 med avhandlingen The Ascesis of Compassion in the Vita Hypatii of Callinicos.

20. april 2002
Inntrådt i Mount Saint Bernard Abbey, og ikledt 15. oktober samme år
1. oktober 2004
Avla de timelige løfter
6. oktober 2007
Avla de evige løfter
9. september 2010
Diakonviet i Mount Saint Bernard Abbey, England, av Malcolm McMahon OP, biskop av Nottingham
16. juli 2011 
 Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey, England, av biskop McMahon
16. april 2015
Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey
1. oktober 2019
Utnevnt til biskop-prelat av Trondheim av pave Frans I
3. oktober 2020
Vigslet til biskop av Trondheim (se et fotogalleri)
4. oktober 2020
Feiret første pontifikalmesse i St. Olav domkirke, Trondheim (se et fotogalleri)

Adresse Sverres gate 1, 7012 Trondheim

av Webmaster publisert 14.09.2010, sist endret 22.12.2022 - 11:06