Geraldine Masbernat

MASBERNAT, Geraldine Gabriela Figueroa

Medarbeider i Oslo katolske bispedømmes medlemssenter 15. oktober 2018 – 15. september 2019.

av Mats Tande publisert 15.10.2018, sist endret 16.09.2019 - 16:17