Ivar Hansteen-Knudsen


Ivar Hansteen-Knudsen

HANSTEEN-KNUDSEN, Ivar, (dr.theol.), født 23. desember 1912 i Porsgrunn. Presteviet 20. desember 1942 i Roma. Sekretær for kardinal Canali, Vatikanet. Kom til Norge 1946.

3. mars 1946- 1.okt. 1947:
Kapellan i Oslo St. Olav
1. okt. 1947- 1964:
Vikariatssekretær
1947- 1959:
redaktør av bladet "St. Olav"
1947- 1957:
ungdomsprest
feb. 1965- 1966:
Tilknyttet Statssekretariatet i Vatikanet (Sala Stampa)
1. sep. 1966- 1967:
Kansellisekretær (Oslo)

Døde 31. juli 1980 i Oslo.

av Webmaster publisert 28.09.2002, sist endret 28.09.2002 - 21:07